Δωρεά Υλικοτεχνικού Εξοπλισμού σε Πανεπιστημιακά και Αντικαρκινικά Νοσοκομεία

O Πανελλήνιος Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής», αναγνωρίζοντας τις αυξημένες ανάγκες υλικοτεχνικού εξοπλισμού στα νοσοκομεία της Ελλάδας και έχοντας σαν στόχο την αύξηση του ποσοστού της έγκαιρης διάγνωσης του καρκίνου του μαστού, καθώς και τη βελτίωση της ποιότητας φροντίδας των ασθενών, ανακοινώνει την προκήρυξη Δωρεάς για την κάλυψη υλικοτεχνικού εξοπλισμού σε παθολογοανατομικά εργαστήρια, κέντρα μαστού, ακτινολογικά τμήματα, ογκολογικές και ακτινοθεραπευτικές κλινικές των Πανεπιστημιακών και αντικαρκινικών Νοσοκομείων της Ελλάδας .

Το συνολικό διαθέσιμο ποσό της Δωρεάς προκύπτει από τα καθαρά έσοδα του Συμβολικού Αγώνα Δρόμου και Περιπάτου Greece Race for the Cure® 2018 και ανέρχεται στο ποσό των 20.000 ευρώ, κατανεμημένο σε δωρεά έως 5.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) ανά Νοσοκομείο.

Η Δωρεά θα δοθεί για την κάλυψη αναγκών παθολογοανατομικών εργαστηρίων, κέντρων μαστού, ακτινολογικών τμημάτων, ογκολογικών και ακτινοθεραπευτικών κλινικών των πανεπιστημιακών και αντικαρκινικών νοσοκομείων της Ελλάδας.

Τα βασικά κριτήρια επιλογής:

  • ο αριθμός των εξυπηρετούμενων ασθενών
  • η κάλυψη ελλειμμάτων εξοπλισμού σε παθολογοανατομικά εργαστήρια, κέντρα μαστού, ακτινολογικά τμήματα, ογκολογικές και ακτινοθεραπευτικές κλινικές που εξυπηρετούν ασθενείς με καρκίνο μαστού

Γίνεται δεκτό μόνον ένα αίτημα ανά νοσοκομείο
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας

Για την αξιολόγηση του αιτήματος, θα πρέπει να αποσταλεί στον Πανελλήνιο Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής» η αίτηση συμμετοχής, ηλεκτρονικά στην διεύθυνση breastca@otenet.gr, μέχρι 15/3/2019.
Με την κατάθεση της αίτησης οι υποψήφιοι αποδέχονται τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής.

Όλες οι  πληροφορίες  παρέχονται  από τα Γραφεία του Συλλόγου
(breastca@otenet.gr, τηλ: 2104180006 )

Όροι και Προϋποθέσεις, Αίτηση συμμετοχής και προκήρυξη

Δωρεά Υλικοτεχνικού Εξοπλισμού σε Πανεπιστημιακά και Αντικαρκινικά Νοσοκομεία

Δείτε την προκήρυξη του προγράμματος, όρους και προϋποθέσεις για την συμμετοχή και την αίτηση συμμετοχής.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ