Ευχαριστούμε

Εταιρείες και brands υλοποίησαν ενέργειες υποστήριξης του Συλλόγου "Άλμα Ζωής" στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής τους ευθύνης. 

MAZI, πιο δυνατοί, ενάντια στον καρκίνο του μαστού

 

Εμπορικές ενέργειες

Πληροφορίες για τις εμπορικές ενέργειες που μας υποστηρίζουν