6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ασθενών «Patients in Power»

Tο 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ασθενών, θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 21 Νοεμβρίου 2017, στo ξενοδοχείο Divani Caravel, στην Αθήνα.
Βασικός στόχος του Συνεδρίου «Patients in Power» το οποίο έχει καταστεί πλέον ένας ετήσιος θεσμός, είναι να αποτελέσει και φέτος την πιο ουσιαστική βάση διαλόγου και ανταλλαγής εμπειριών μεταξύ των ασθενών.

Απώτερος σκοπός είναι οι ασθενείς να καταφέρουν να ενώσουν τις φωνές τους σε μια προσπάθεια να ακουστούν όλοι μαζί, γνωστοποιώντας τα κοινά προβλήματα που αντιμετωπίζουν και διεκδικώντας ένα καλύτερο Σύστημα Υγείας το οποίο θα βελτιωθεί μέσω των εμπειριών τους και της ενεργής συμμετοχής τους στη χάραξη των νέων πολιτικών υγείας.

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου, θα δοθεί η ευκαιρία στους ασθενείς από όλη τη χώρα να ανταλλάξουν απόψεις και εμπειρίες, να συντονίσουν τη δράση τους οριζόντια και ανεξαρτήτως επιμέρους παθήσεων, για την επίλυση κοινών προβλημάτων.

patientsinpower