ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Οι παρόντες όροι χρήσης αποτελούν μία συμφωνία μεταξύ του χρήστη της εφαρμογής και του Συλλόγου Γυναικών με καρκίνο του Μαστού «Άλμα Ζωής», αναφορικά με την χρήση της εφαρμογής «Μy alma”, τους εξυπηρετητές δικτύου (servers”που χρησιμοποιούνται από την εφαρμογή, τα αρχεία που αποθηκεύονται στους servers αυτούς και όλες τις υπηρεσίες και το περιεχόμενο που προσφέρεται από τον Σύλλογο.

Η χρήση της παρούσας εφαρμογής προϋποθέτει από τον χρήστη την ανεπιφύλακτη συμφωνία του με τους παρακάτω όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου που περιλαμβάνεται στην εφαρμογή. Συνεπώς, ο χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς και να τους αποδεχθεί πριν από τη χρήση των υπηρεσιών της εφαρμογής. Εάν ο χρήστης δεν συμφωνεί, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου τους.

Ο χρήστης επίσης παρακαλείται να ελέγχει περιοδικά το περιεχόμενο των όρων για ενδεχόμενες αλλαγές, καθώς ο ιδιοκτήτης Σύλλογος δικαιούται να τους τροποποιήσει, να αφαιρέσει μέρος αυτών ή και να προσθέσει νέους όρους στους ήδη υφιστάμενους. Η εξακολούθηση της χρήσης της εφαρμογής, ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη, εκ μέρους του χρήστη, αποδοχή των όρων αυτών. Εάν για οποιονδήποτε λόγο ο χρήστης δεν το επιθυμεί πλέον, δύναται να δηλώσει ότι ανακαλεί την συναίνεσή του με την αποσύνδεση του προφίλ ή να απενεργοποιήσει και διαγράψει την εφαρμογή από τη συσκευή του.

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Σε καμία περίπτωση η εφαρμογή αυτή δεν έχει σκοπό να αντικαταστήσει το έργο επαγγελματιών ιατρών ως προς συμβουλές και διαγνώσεις ή αντιμετώπιση προβλημάτων υγείας. Παρακαλούμε συμβουλευτείτε έναν επαγγελματία ιατρό προτού λάβετε οποιαδήποτε απόφαση που μπορεί να επηρεάσει την υγεία και την ασφάλειά σας και μην αμελήσετε να ζητήσετε συμβουλή επαγγελματία ιατρού, ή παρακάμψετε τέτοια συμβουλή λόγω περιεχομένου που έχετε δει ή διαβάσει στην εφαρμογή αυτή.

ΕΓΓΡΑΦΗ : Για να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή αυτή, θα χρειαστεί να δημιουργήσετε έναν Λογαριασμό και θα σας ζητηθεί να παράσχετε συγκεκριμένες πληροφορίες, μεταξύ των οποίων το όνομά σας, την ημερομηνία γέννησης και την διεύθυνση της ηλεκτρονικής σας επικοινωνίας. Αυτές οι πληροφορίες θα αποθηκευτούν και θα τύχουν επεξεργασίας, σύμφωνα με την πολιτική προστασίας μας. Συμφωνείτε ότι οι πληροφορίες που θα παράσχετε είναι αληθείς και πλήρεις. Σε περίπτωση που αυτές αλλάξουν, παρακαλούμε για την τροποποίησή τους

Για να δημιουργήσετε Λογαριασμό πρέπει να είστε τουλάχιστον 16 ετών. Αν είστε ανήλικη, ο γονέας – ο έχων την γονική σας μέριμνα, πρέπει να λάβει γνώση και να συγκαταθέσει στους παρόντες όρους χρήσης. Χρησιμοποιώντας την εφαρμογή επιβεβαιώνετε ότι ο γονέας – έχων την γονική σας μέριμνα έχει διαβάσει και αποδεχτεί τους παρόντες. Διατηρούμε το δικαίωμα να περιορίσουμε την διαθεσιμότητα συγκεκριμένου περιεχομένου της εφαρμογής για ανήλικους χρήστες, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια.

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Κατά την χρήση της εφαρμογής, εφόσον ο χρήστης απευθύνει ερώτηση σε τρίτους ή απαντήσει σε ερωτήματα τρίτων, είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την επικοινωνία αυτή καθώς και για τις επιπτώσεις αυτής της επικοινωνίας. Ο Σύλλογος δεν είναι υπεύθυνος σε καμία περίπτωση για την ανταλλαγή μηνυμάτων επικοινωνίας μεταξύ των χρηστών.

Στην περίπτωση που πιστεύετε ότι απειλείστε ή πιστεύετε ότι κάποιος τρίτος βρίσκεται σε κίνδυνο παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με την Αστυνομία άμεσα. Αν νομίζετε ότι υπάρχει κάποιο ιατρικό περιστατικό εκτάκτου ανάγκης επικοινωνήστε με το Κέντρο Άμεσης Δράσης.

Για την χρήση της εφαρμογής ο χρήστης συμφωνεί ότι δεν θα χρησιμοποιήσει την εφαρμογή αυτή για σκοπό που απαγορεύεται από την παρούσα συμφωνία. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για την δραστηριότητά του στην εφαρμογή και δεσμεύεται από τις διατάξεις του ελληνικού δικαίου, καθώς και από το ενωσιακό και το διεθνές δίκαιο. Ο χρήστης συμφωνεί ότι παραβιάζει την παρούσα συμφωνία σε περίπτωση κατά την οποία: α) πωλεί, νοικιάζει, χρησιδανείζει, διανέμει ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο μεταβιβάζει δικαιώματα που ανήκουν στην εφαρμογή, β) αντιγράφει, προσαρμόζει, τροποποιεί, μεταφράζει ή δημιουργεί παράγωγα έργα από το περιεχόμενο της εφαρμογής χωρίς ειδική γραπτή άδεια από τον Σύλλογο, γ) παραβιάζει τους εθνικούς, ενωσιακούς ή και διεθνείς κανόνες που αφορούν στην προστασία της πνευματικής και τη βιομηχανικής ιδιοκτησίας, δ) χρησιμοποιεί την εφαρμογή λαμβάνοντας δεδομένα κατά τρόπο που να χρησιμοποιούνται ή και να μπορούν να χρησιμοποιηθούν από ανταγωνιστικό προϊόν/υπηρεσία, ε) χρησιμοποιεί την εφαρμογή ως μέσο για  οποιαδήποτε παράνομη συμπεριφορά, στ) εγκαθιστά περιεχόμενο παράνομο και αποδοκιμαστέο από την έννομη τάξη και ιδίως απειλητικό, προσβλητικό, δυσφημιστικό, βίαιο, ρατσιστικό κ.λπ. ή περιεχόμενο που ο χρήστης δεν έχει δικαίωμα να διαθέσει βάσει νόμου ή σύμβασης, ή περιεχόμενο που υπόκειται στον νόμο για τα δικαιώματα πνευματικής/βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή περιεχόμενο που αποτελεί αυτόκλητη ή μη εξουσιοδοτημένη διαφήμιση ή με άλλο τρόπο ανεπιθύμητη προώθηση προϊόντων ή αποστολή ανεπιθύμητων μηνυμάτων, ή περιεχομένου που περιέχει  ψηφιακούς ιούς ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού.

Η εφαρμογή επιτρέπει στον χρήστη να καταχωρεί συγκεκριμένες πληροφορίες, προσωπικές σημειώσεις καθώς και να μοιράζεται τις ιστορίες του και  στην εφαρμογή. Αποκλειστικά και μόνο για αυτό το περιεχόμενο διατηρεί ο χρήστης τα δικαιώματα που τυχόν του παρέχονται από το νόμο. Για οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο της εφαρμογής, κάθε δικαίωμα ανήκει αποκλειστικά στον Σύλλογο.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: Ο χρήστης πρέπει να παίρνει όλα τα κατάλληλα και απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίζει ότι κανένα μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο δεν μπορεί να έχει πρόσβαση στους κωδικούς και τον λογαριασμό του. Είναι αποκλειστική ευθύνη του χρήστη να προστατεύει τα στοιχεία αυθεντικοποίησης (user name – password). Σε περίπτωση που βάσιμα πιστεύετε ότι έχει διακινδυνευθεί η ασφάλεια του λογαριασμού ή του κωδικού σας, μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Σύλλογο.

ΕΥΘΥΝΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ: Σε καμία περίπτωση και κάτω από οποιαδήποτε περίπτωση ο Σύλλογος δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε είδους ζημία που σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με την χρήση της εφαρμογής αυτής.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ: Η εφαρμογή μπορεί να δίνει πρόσβαση σε συνδέσμους (links) προς ιστότοπους, εφαρμογές ή άλλα προϊόντα και υπηρεσίες τρίτων. Ο Σύλλογος δεν ελέγχει τις παρεχόμενες αυτές υπηρεσίες με κανένα τρόπο και ως εκ τούτου δεν υπέχει ευθύνης για ζημία που προκύπτει από τις υπηρεσίες αυτές. Ο χρήστης πρέπει να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα και να αξιολογεί εάν η πρόσβασή του σε τέτοιου είδους υπηρεσίες είναι ή όχι επικίνδυνη και σε κάθε περίπτωση να προστατεύει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν και την ιδιωτικότητά του ενόσω χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες αυτές.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ: Διαφορές που τυχόν προκύψουν από την παρούσα συμφωνία θα επιλυθούν ενώπιον των Ελληνικών Δικαστηρίων και συγκεκριμένα ενώπιον των Δικαστηρίων της Πρωτεύουσας.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (app)

Σύμφωνα με τον νέο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR – ΕΕ 2016/679), ο οποίος τέθηκε σε εφαρμογή στις 25 Μαΐου 2018, σας ενημερώνουμε πως ανανεώθηκε η πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων που αφορά στην χρήση της εφαρμογής ,”My alma”. Η παρούσα εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο ο Πανελλήνιος Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο του Μαστού “Άλμα Ζωής” συλλέγει, αποθηκεύει και εν γένει επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του χρήστη της εφαρμογής και των σχετικών με αυτήν υπηρεσιών.
Ο χρήστης παρακαλείται να ελέγχει περιοδικά το περιεχόμενο της πολιτικής προστασίας για ενδεχόμενες αλλαγές, καθώς ο ιδιοκτήτης Σύλλογος δικαιούται να τους τροποποιήσει, να αφαιρέσει μέρος ή και να προσθέσει περιεχόμενο. Η εξακολούθηση της χρήσης της εφαρμογής, ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη, εκ μέρους του χρήστη, αποδοχή της πολιτικής προστασίας. Εάν για οποιονδήποτε λόγο ο χρήστης δεν το επιθυμεί πλέον, δύναται να δηλώσει ότι ανακαλεί την συναίνεσή του με την αποσύνδεση του προφίλ ή να απενεργοποιήσει και διαγράψει την εφαρμογή από τη συσκευή του.

1. Συλλογή κι Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Κατά την εγγραφή του χρήστη στην παρούσα εφαρμογή, γίνεται συλλογή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και συγκεκριμένα Όνομα, Επίθετο, κατάσταση υγείας (Καρκίνος του μαστού, υπαρξη μετάστασης, χρονολογία διάγνωσης, είδος επέμβασης, είδος θεραπείας) e-mail, ημερομηνία γέννησης, επαγγελματική κατάσταση, οικογενειακή κατάσταση, ημερομηνία εγγραφής. Κατά την χρήση της εφαργογής μπορεί να επιλέξετε να παράσχετε στην εφαρμογή δεδομένα προσωπικού σας χαρακτήρα που αφορούν στην υγεία [καρκίνος μαστού, έτος διάγνωσης, είδος επέμβασης είδος θεραπείας, διάθεση, σωματικά συμπτώματα/παρενέργειες φαρμάκων, ιατρικά ραντεβού, καθημερινές συνήθειες, (πχ. Άσκηση, κάπνισμα, κατανάλωση αλκοόλ, διατροφή)].
Επιπλέον, κατά την εγγραφή σας συγκατατίθετε στην αυτόματη συλλογή πληροφοριών θέσης,πληροφορίες για τη συσκευή που ο χρήστης χρησιμοποιεί, cookies, ηλικιακή ομάδα (35-45, 45-55, κτλ.), διάρκεια χρήσης εφαρμογής, ενδιαφέροντα με βάση την συσκευή και πληροφορίες για σφάλματα.
Τα δεδομένα αυτά είναι απαραίτητα για την καλύτερη λειτουργία και ευχρηστία της εφαρμογής αυτής καθώς και να συμβάλλουν στην βελτίωσή της, ώστε να ταιριάζει στις ανάγκες του κάθε χρήστη.

2. Σκοπός Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Η συλλογή κι η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα γίνεται αποκλειστικά από το «Αλμα Ζωής» για την εξατομικευμένη ενημέρωση των χρηστών, βάσει των χαρακτηριστικών τους. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν τον χρήστη θα χρησιμοποηθούν για την ανάλυση, τη λειτουργία, τη διατήρηση και την βελτίωση της εφαρμογής, για να προσθέσουμε νέα χαρακτηριστικά και υπηρεσίες στην εφαρμογή, για να προσαρμόσουμε το περιεχόμενο που είναι ορατό στον χρήστη όταν χρησιμοποιεί την εφαρμογή, για να επαληθεύσουμε την ταυτότητα του χρήστη, για να αποστείλουμε προειδοποιήσεις ασφαλείας, ενημερώσεις καθώς και μηνύματα εκ της διαχείρισης, για να απαντήσουμε σε ερωτήματά ή σχόλια του χρήστη.

3. Διαβίβαση Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Τα στοιχεία των χρηστών που εγγράφονται στην εφαρμογή δεν διαβιβάζονται σε οποιονδήποτε τρίτο, για κανένα λόγο. Κατ’ εξαίρεση δυνάμει των σχετικών διατάξεων του νόμου, σε περίπτωση που κάτι τέτοιο ζητηθεί, τα στοιχεία αυτά θα διαβιβαστούν τις αρμόδιες και μόνο αρχές. Κατά τα λοιπά, μόνο κατόπιν αιτήματος σας είναι δυνατόν τα στοιχεία σας να διαβιβαστούν σε τρίτους.

4. Διάρκεια Διατήρησης Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Τα προσωπικά δεδομένα σας ως χρηστών της παρούσας εφαρμογής διατηρούνται μόνο για όσο χρονικό διάστημα συνεχίζετε να είστε χρήστες της εφαρμογής αυτής και μετά διαγράφονται.

5. Δικαιώματα Χρηστών

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο του Μαστού «Άλμα Ζωής» διασφαλίζει τα δικαιώματα των χρηστών της παρούσας εφαρμογής όσον αφορά στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τους. Οι χρήστες έχουν δικαίωμα να ζητήσουν :
i) την πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τα αφορούν και ο Σύλλογος έχει στην κατοχή του κι επεξεργάζεται.
ii) την διόρθωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τα αφορούν, σε περίπτωση που αυτά είναι ανακριβή.
iii) την διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τα αφορούν
iv) την διαθεσιμότητα και την φορητότητα των προσωπικών τους δεδομένων, δηλαδή την μεταφορά των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τα αφορά σε τρίτο καθώς και
v) να σταματήσει ο Σύλλογος να επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τα αφορούν.

Σε κάθε περίπτωση, εάν θεωρείτε ότι κάποιο δικαίωμά σας καταπατάται, έχετε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

6. Τεχνικά μέτρα ασφαλείας

  1. Χρήση πρωτοκόλλου ασφαλούς μετάδοσης των δεδομένων
  2. Κρυπτογράφηση των ευαίσθητων και προσωπικών δεδομένων
  3. Εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στα προσωπικά και ευαίσθητα δεδομένα των χρηστών μόνο κατ’εξαίρεση και κατόπιν αιτήματος του χρήστη για την άσκηση των δικαιωμάτων του

Χριστιάνα Μήτση
Τηλέφωνο: 6977406735
E-mail: chmitsi@almazois.gr
Διεύθυνση: Ηπείρου 11, Αθήνα

Στοιχεία επικοινωνίας DPO:

Έλενα Βλαχοπούλου
Tηλέφωνο, 6907155178
E-mail: e.vlachopoulou@netpoint-sa.gr
Διεύθυνση: Ευριπίδου 50,Πειραιάς