Στο πλαίσιο της προσπάθειας του Πανελληνίου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής» να ακολουθήσει τον νέο Ευρωπαϊκό κανονισμό περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που τίθεται σε ισχύ από 25 Μαΐου 2018, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως προς το παρόν διατηρούμε τα στοιχεία επικοινωνίας σας.

Ωστόσο, σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που θα τεθεί σε ισχύ στις 25 Μαΐου 2018, προκειμένου να μπορούμε νομίμως να σας αποστέλλουμε ενημερώσεις και νέα για τις δράσεις του Συλλόγου «Άλμα Ζωής», χρειαζόμαστε τη ρητή και συγκεκριμένη συγκατάθεσή σας για τη διατήρηση των ως άνω στοιχείων.

Αν δεν προβείτε στην ως άνω συναίνεση, τότε θα διαγραφείτε από τις λίστες επικοινωνίας μας και δε θα τηρούμε πλέον τα στοιχεία επικοινωνίας σας.

Θα χαρούμε να σας ενημερώνουμε για τα νέα μας και τις προωθητικές μας ενέργειες και να μπορούμε να σας προσκαλούμε στις δραστηριότητές μας.

Σας γνωστοποιούμε ότι έχετε το δικαίωμα να προβάλετε οποτεδήποτε αντιρρήσεις ως προς την επεξεργασία και χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, να αιτηθείτε τη διαγραφή τους και να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή τη συναίνεσή σας ως προς την ανωτέρω περιγραφόμενη επεξεργασία και χρήση των στοιχείων επικοινωνίας σας.

Τυχόν τοιαύτη ανάκληση δεν θα έχει αναδρομικό αποτέλεσμα, αλλά θα ισχύει μόνο για το μέλλον, ώστε κατ’ αποτέλεσμα δεν θα καθίσταται εκ των υστέρων παράνομη η ήδη συντελεσθείσα έως την ανάκληση επεξεργασία και χρήση των προσωπικών δεδομένων σας από το Σύλλογό μας και τα υπό την άμεση εποπτεία μας πρόσωπα.