Πρόσκληση για Δράση με στόχο την Αλλαγή

Πρόσκληση για Δράση με στόχο την Αλλαγή

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού "ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ" υπερήφανος υποστηρικτής της Πρόσκλησης για Δράση με στόχο την αλλαγή, της πρωτοβουλίας Ευρωπαϊκών Φορέων για τον Καρκίνο, με σκοπό την διατύπωση στόχων βελτίωσης των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης για τις γυναίκες.

Τα μέλη της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου – ΕΛΛ.Ο.Κ. συντάσσονται και στηρίζουν την Πρόσκληση για Δράση με στόχο την Αλλαγή, πρωτοβουλία Ευρωπαϊκών φορέων για τον Καρκίνο, με σκοπό να διατυπώσει εκ νέου σαφείς στόχους για τη βελτίωση των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και φροντίδας για τις γυναίκες, σε έναν τομέα, όπου υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις στην Ευρώπη ακόμη και σήμερα.

Απευθύνουμε λοιπόν, ένα ισχυρό μήνυμα σε όλους τους εμπλεκόμενους στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους:

  1. Να επενδύσουν τόσο στην πρωτογενή όσο και στη δευτερογενή πρόληψη και τον προσυμπτωματικό έλεγχο για τον καρκίνο του μαστού
  2. Να εξασφαλίσουν την εφαρμογή του προσυμπτωματικού ελέγχου σε όλη τη χώρα,  που θα διεξάγεται σύμφωνα με τις νέες Ευρωπαϊκές οδηγίες που συντάσσονται από την ECIBC- Πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον καρκίνο του μαστού*
  3. Να εξασφαλίσουν ότι όλες οι γυναίκες που διαγιγνώσκονται με καρκίνο του μαστού θα έχουν πρόσβαση σε θεραπεία από διεπιστημονική ομάδα σε Κέντρο Μαστού
  4. Να παρέχουν μεγαλύτερη υποστήριξη σε γυναίκες που υποτροπιάζουν και εμφανίζουν προχωρημένο καρκίνο του μαστού, ή λαμβάνουν την πρώτη τους διάγνωση σε προχωρημένο στάδιο της νόσου. ·
  5. Να παρέχουν τη δυνατότητα στις γυναίκες να επιστρέφουν με ευελιξία στην εργασία τους, να φροντίζουν τις οικογένειές τους και να συνεισφέρουν στην κοινωνία πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη θεραπεία τους.
  6. Να παρέχουν ενημέρωση, οδηγίες και παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών για αναφορά και χρήση από εργαζόμενους με καρκίνο, εργοδότες, φροντιστές, μέλη της οικογένειας και επαγγελματίες υγείας
  7. Να εντάξουν μάθημα κατάρτισης στην επικοινωνία ιατρού ασθενούς στα προγράμματα σπουδών των Ιατρικών Σχολών και των Σχολών Νοσηλευτών
  8. Να εξασφαλίσουν τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και της ψυχικής υγείας των ασθενών και των οικογενειών τους.
  9.  Να προωθήσουν την λειτουργία του Εθνικού Μητρώου Νεοπλασιών για την καταχώριση των περιστατικών  καρκίνου του μαστού με συλλογή δεδομένων, τόσο για τον πρώιμο όσο και για το μεταστατικό καρκίνο του μαστού·
  10. Να καλλιεργήσουν ένα ευνοϊκό περιβάλλον για την ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών υγείας για τις ασθενείς με καρκίνο του μαστού.

*Συστάσεις των ευρωπαϊκών οδηγιών για τον καρκίνο του μαστού

1111