Πραγματοποιήστε μια επικοινωνιακή ενέργεια υποστήριξης (awareness fundraising activation) μέσα από τα Social Media του brand σας

 

Σχεδιάστε και υλοποιήστε μια καμπάνια για την υποστήριξη του σκοπού και του έργου του Συλλόγου μας μέσα από τα social κανάλια επικοινωνίας του brand ή της εταιρείας σας - Facebook και Instagram ενδείκνυνται ιδιαίτερα για κάτι τέτοιο. Εμπλέξτε μέσω αυτής ενεργά το κοινό σας στην ιδέα και τον στόχο σας και δημιουργήστε μετρήσιμη αξία για την υποστήριξη του Συλλόγου μας.
Κάθε τέτοια ενέργεια προϋποθέτει τη μεταξύ μας σύναψη συμφωνητικού δωρεάς μέσω δράσης (σε αυτήν προσδιορίζετε εσείς το είδος και τη διάρκεια της ενέργειας, το ποσό που θα διαθέσετε ως δωρεά στον Σύλλογό μας, ενώ εμείς σας παραχωρούμε τη δυνατότητα χρήσης του λογοτύπου μας στα υλικά επικοινωνίας της ενέργειάς σας).

Μετά το πέρας της ενέργειας, καταθέτετε το ποσό που συλλέχθηκε με τη σχετική αιτιολογία στον λογαριασμό του Συλλόγου μας κι εμείς από την πλευρά μας, με την εμφάνιση της κατάθεσής σας, εκδίδουμε απόδειξη είσπραξης δωρεάς και σας την αποστέλλουμε μαζί με το ευχαριστήριό μας.

ΤΡΑΠΕΖΑ: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: Πανελλήνιος Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής»
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 118/296028-19
ΙΒΑΝ: GR3501101180000011829602819

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων, Συνεργασιών & Χορηγιών του Συλλόγου, κυρία Σοφία Τσιβιτζή στο stsivitzi@almazois.gr ή /και στο 210 4180006 (εσωτ. 21).

 

Διαχειριστικός οικονομικός έλεγχος