Καρκίνος του μαστού και μετάσταση

Καρκίνος του μαστού και μετάσταση

Παρακάτω παρουσιάζονται κάποια βασικά σημεία από το σεμινάριο "Καρκίνος του μαστού και μετάσταση" που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 13 Μαΐου 2017 στο πλαίσιο του κύκλου σεμιναρίων "Αποφασίζω γιατί Γνωρίζω" με ομιλήτρια την κα Φλώρα Σταυρίδη, Παθολόγο Ογκολόγο

  • Ο καρκίνος δημιουργείται μετά από ανεξέλεγκτο πολλαπλασιασμό κυττάρων.
  • Δεν κάνουν όλα τα καρκινικά κύτταρα μετάσταση.
    Αυτή δημιουργείται μέσω τριών οδών,την αιματογενή και λεμφογενή οδό καθώς και με την κατά συνέχεια ιστού επέκταση της νόσου.Χρειάζονται προκειμένου να συμβεί αυτό να πληρούνται προϋποθέσεις τόσο από το ίδιο καρκινικό κύτταρο όσο και από το μικροπεριβάλλον του ιστού που το καρκινικό κύτταρο πρόκειται να εγκατασταθεί.
  • Σήμερα η δυνατότητα πρόβλεψης της μετάστασης από τον καρκίνο μαστού έχει αυξηθεί σημαντικά με την χρήση γονιδιακών εξετάσεων και μοριακών υπογραφών που βοηθούν τους Ογκολόγους στην επιλογή της επικουρικής θεραπείας μετά το χειρουργείο
  • Η Ογκολογία παρουσιάζει αλματώδη πρόοδο όσον αφορά την χρήση Νέων φαρμάκων στην μεταστατική νόσο,τα οποία έχουν την δυνατότητα να αναστρέφουν την αντίσταση των κυττάρων σε προηγούμενες θεραπείες με θεαματικά αποτελέσματα.
  • Η μεταστατική νόσος από καρκίνο μαστού, δεν είναι θανατική καταδίκη.
    Αντίθετα,με την ορθολογική χρήση των φαρμακευτικών παραγόντων, οι ασθενείς έχουν τη δυνατότητα να πετυχαίνουν μακρόχρονες επιβιώσεις.
  • Η άσκηση,η διακοπή καπνίσματος,η απουσία αλκοόλ,η μεσογειακή διατροφή και η αναπλήρωση των επιπέδων βιταμίνης D συμβάλλουν στην μακρύτερη επιβίωση ακόμα και στις ασθενείς με μεταστατική νόσο.

Φλώρα Σταυρίδη MD, MSc, MRCP
Παθολόγος Ογκολόγος