Επαναληπτική Γενική Συνέλευση Συλλόγου "Άλμα Ζωής": Σάββατο 3 Δεκεμβρίου

Επαναληπτική Γενική Συνέλευση: Σάββατο 3 Δεκεμβρίου

Η επαναληπτική Γενική Συνέλευση του Πανελληνίου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού "Άλμα Ζωής" θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 3 Δεκεμβρίου στο ξενοδοχείο Ηλέκτρα (Ερμού 5, Σύνταγμα) και ώρα 12:30 μμ.

Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης είναι τα ακόλουθα:

  1. Παρουσίαση έκθεσης πεπραγμένων, έτους 2016 και έγκριση αυτής
  2. Παρουσίαση, συζήτηση και υποβολή προς έγκριση του απολογισμού και του ισολογισμού του προηγούμενου έτους (2016) και του προϋπολογισμού του νέου έτους (2017)
  3. Ανάγνωση έκθεσης εξελεγκτικής επιτροπής για την οικονομική χρήση 2016, συζήτηση επ' αυτής, έγκρισή της και απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη
  4. Παρουσίαση του προγράμματος δραστηριοτήτων για το έτος 2017, συζήτηση επ' αυτού και έγκρισή του
  5. Έγκριση Συμμετοχής στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Komen Europe Network
  6. Τροποποίηση καταστατικού

Η παρουσία των μελών του Συλλόγου είναι σημαντική.