Τρίτη 26/3/2024: Επαναληπτική Αρχαιρεσιακή Τακτική Γενική Συνέλευση

Την Τρίτη 26 Μαρτίου 2024 στις 5μμ πραγματοποιείται στα γραφεία του Πανελληνίου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού "Άλμα Ζωής" , Ηπείρου 11, στον 2ο όροφο η Επαναληπτική Αρχαιρεσιακή Τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου όπου θα συζητηθούν τα παρακάτω θέματα:

  1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης (άρθρο 10 καταστατικού).
  2. Διοικητικός απολογισμός δράσης των μελών του Δ.Σ. από 01/01/2023 έως 31/12/2023 (άρθ. 7 καταστατικού) και έγκρισή του (άρθρο 7 παρ. 2 εδ. α’ καταστατικού).
  3. Ανάγνωση Έκθεσης της Ελεγκτικής Επιτροπής (άρθρο 7 παρ. 2 εδ. α’ καταστατικού).
  4. Οικονομικός απολογισμός από 01/01/2023 έως 31/12/2023 (άρθρο 7 καταστατικού) και έγκρισή του (άρθρο 7 παρ. 2 εδ. α’ καταστατικού).
  5. Απαλλαγή από τη Γενική Συνέλευση του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για το χρονικό διάστημα 1/1/2023 έως 31/12/2023.
  6. Παρουσίαση του προγράμματος δράσης του 2024 και έγκρισή του.
  7. Οικονομικός προϋπολογισμός για το έτος 2024 (άρθρο 7 παρ. 2 εδ. β’ καταστατικού) και έγκρισή του (άρθρο 7 παρ. 2 εδ. α’ καταστατικού).
  8. Έγκριση αγοράς T-shirts για το Greece Race for the Cure® 2024.
  9. Εκλογή 3μελούς Εφορευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια των αρχαιρεσιών (άρθρο 7 παρ. 2 εδ. ε και 10 του καταστατικού).
  10. Εκλογές για την ανάδειξη α) νέου 7μελούς Διοικητικού Συμβουλίου και β) νέας 3μελούς Ελεγκτικής Επιτροπής.