Το "Άλμα Ζωής" στο Συνέδριο και τη Γενική Συνέλευση του E.C.P.C.

Στις 16-18/6/2017, έγινε στις Βρυξέλλες το Συνέδριο και η Γενική Συνέλευση του Ευρωπαϊκού Συνασπισμού Ασθενών με Καρκίνο E.C.P.C. (European Cancer Patient Coalition).

Το Συνέδριο, ανέδειξε τα θετικά αποτελέσματα της στενής συνεργασίας του E.C.P.C. με τα Θεσμικά ‘Οργανα της Ε.Ε. στον τομέα βελτίωσης των πολιτικών υγείας για τον καρκίνο (όπως η κοινή δράση CanCon).

Προώθησε την δραστηριοποίηση υπο-ομάδων εργασίας για τους Σπάνιους Καρκίνους, τον Καρκίνο της Ουροδόχου Κύστης, καθώς και ομάδας εργασίας Δικτύου Νομικής Υποστήριξης που πρόκειται να τεθεί στη διάθεση των μελών του E.C.P.C.

Παρουσιάστηκαν καλές πρακτικές διεκδίκησης και εμπειρίες από την αξιοποίηση εκπαιδευτικού υλικού του E.C.P.C. σε τοπικό επίπεδο από μέλη του, με αξιόλογη την παρουσία της Ελληνικής Αντιπροσωπείας.
Συζητήθηκε η εμπλοκή των ασθενών σε θέματα έρευνας και θεραπείας του καρκίνου. Συγκεκριμένα, υπογράφτηκε μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του E.O.R.T.C.(Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την ‘Ερευνα και Θεραπεία του Καρκίνου) και του E.C.P.C. με σκοπό την εμπλοκή των μελών του σε έρευνες του E.O.R.T.C., όπως η ποιότητα ζωής των ασθενών στα πλαίσια των κλινικών μελετών.

Παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν τα αποτελέσματα ερωτηματολογίου του ECPC για την ενημέρωση που λαμβάνουν και κατανόηση που έχουν οι ασθενείς για τη σημασία της διατροφής, τόσο κατά τη διάρκεια των θεραπειών, όσο και προληπτικά.

Παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν τα αποτελέσματα έρευνας του Ινστιτούτου Καρκίνου της Ολλανδίας, σχετικά με το κόστος-όφελος της έρευνας και των θεραπειών για τον καρκίνο.

Τέλος συζητήθηκαν θέματα επανένταξης ασθενών και η σημασία της αυτο-διαχείρισης του ασθενή με έμφαση στην σωματική άσκηση.

Τις εργασίες του Συνεδρίου και της Γενικής Συνέλευσης παρακολούθησε η εκπρόσωπος του Πανελληνίου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ» στην Ε.ΛΛ.Ο.Κ. και μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου, κυρία Ιρις Αργύρη.

Μπορείτε να δείτε τις παρουσιάσεις του Συνεδρίου και της Γενικής Συνέλευσης εδώ: http://ecpc.org/about-us/annual-general-meetings/434-agm-2017 

Εκπρόσωποι ελληνικών συλλόγων μελών του E.C.P.C.
Εκπρόσωποι ελληνικών συλλόγων μελών του E.C.P.C.