Ερωτηματολόγιο

Μελέτη σύγκρισης ταμοξιφαίνης και αναστολέων αρωματάσης στα πλαίσια επικουρικής θεραπείας σε προεμμηνοπαυσιακές γυναίκες με ορμονοευαίσθητο καρκίνο μαστού: Επιπλοκές από τη σεξουαλική σφαίρα και το αναπαραγωγικό σύστημα

Η έρευνα αυτή διεξάγεται στα πλαίσια εκπόνησης διπλωματικής εργασίας για την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη «Μεθοδολογία της Ιατρικής Έρευνας» της Σχολής Επιστημών Υγείας, του τμήματος Ιατρικής, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι να διερευνήσει τις επιδράσεις της επικουρικής ορμονοθεραπείας στη σεξουαλική λειτουργία και το αναπαραγωγικό σύστημα σε προεμμηνοπαυσιακές γυναίκες με καρκίνο του μαστού.

Η θεραπεία με ταμοξιφαίνη ή αναστολείς αρωματάσης, με ή χωρίς καταστολή των ωοθηκών, έχει συσχετιστεί με πλήθος παρενεργειών από διάφορα όργανα και συστήματα του οργανισμού. Στην παρούσα μελέτη θα εστιάσουμε στα προβλήματα γυναικολογικής και σεξουαλικής φύσεως που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες που λαμβάνουν μακροχρόνια θεραπεία. Η εμφάνιση συμπτωμάτων εμμηνόπαυσης (όπως εξάψεις, νευρικότητα, αϋπνία κτλ), η μείωση της σεξουαλικής δραστηριότητας και της libido, ο πόνος κατά τη σεξουαλική επαφή, και φυσικά η επίδραση στη γονιμότητα, αποτελούν μερικές μόνο από τις πιθανές επιπλοκές, που οδηγούν σε μείωση του επιπέδου ποιότητας ζωής και ενίοτε σε προσωρινή ή και οριστική διακοπή της θεραπείας. Συνεπώς, η σωστή ενημέρωση και η επικοινωνία κάθε ασθενούς με τον ιατρό της για ανάλογα προβλήματα, είναι καθοριστικής σημασίας για την επιτυχία των θεραπευτικών στόχων και την εξασφάλιση μιας ομαλής καθημερινότητας.

Παρ’όλα αυτά, οι επιδράσεις στη γυναικολογική και σεξουαλική υγεία της ασθενούς, συχνά περνούν απαρατήρητες από τους θεράποντες ιατρούς. Γι’ αυτό το λόγο, μία έρευνα που εξετάζει τις προαναφερθείσες παρενέργειες κάθε φαρμάκου, μπορεί να προσφέρει όφελος προς τη βέλτιστη και εξατομικευμένη διαχείριση της ασθενούς με καρκίνο του μαστού, καθώς και στην προαγωγή προληπτικών μέτρων.

Η συμβολή σας στην επιτυχή διεξαγωγή της έρευνας είναι ιδιαίτερα σημαντική. Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο, εμπιστευτικό και τα αποτελέσματα θα χρησιμοποιηθούν αυστηρά και μόνο στα πλαίσια της στατιστικής ανάλυσης της έρευνας. Ο χρόνος που θα χρειαστείτε για την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου είναι είκοσι με τριάντα λεπτά.

Σας ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων για τη συμβολή και το χρόνο σας.

https://www.surveymonkey.com/r/MZ9TXHH?fbclid=IwAR0a89QduUWUpIX4LzTZOMkmGSe2rldIf5XfMSfKdhw_CV8Dqbq7EdRdnT8 

Με εκτίμηση,

Σκολαρίκη Αγλαΐα