6ο Ετήσιο Συνέδριο ΕΛΛΟΚ 2022 - Απολογισμός

Αθήνα, 9 Φεβρουαρίου 2022
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
6ο Ετήσιο Συνέδριο ΕΛΛΟΚ 2022
Καρκίνος: Στο Κατώφλι Μίας Νέας Εποχής

Μίνα Γκάγκα, Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας:
«Η Ελλάδα έχει ξεκινήσει τη διαδικασία ψηφιακού φακέλου για τους ασθενείς με καρκίνο & τη δημιουργία μονάδων ημερήσιας νοσηλείας σε όλη τη χώρα».

Χρίστος Δήμας – Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
«Η Ευρώπη και κατ’ επέκταση και η χώρα μας διαθέτουν πλέον τα χρηματοδοτικά εργαλεία και την πολιτική βούληση να επενδύσουν στους τομείς έρευνας & καινοτομίας».

Μαρία Σπυράκη - Ευρωβουλευτής
«Το Ευρωπαϊκό Σχέδιο για την Καταπολέμηση του Καρκίνου σκοπεύει να λειτουργήσει ως ένας οδικός χάρτης για την ομογενοποίηση των πολιτικών των κρατών της Ε.Ε με στόχο τη βελτίωση της ογκολογικής περίθαλψης».

Cary Adams, Διευθύνων Σύμβουλος της UICC- (Διεθνής Ένωση για τον έλεγχο του Καρκίνου)
«Η παγκόσμια καμπάνια #CloseTheCareGap έχει στόχο την αντιμετώπιση των τεράστιων ανισοτήτων που παρατηρούνται στην αντιμετώπιση του καρκίνου».

Ιωάννης Κωτσιόπουλος – Γ.Γ. Υπηρεσιών Υγείας
«Η δημιουργία Εθνικού Μητρώου Νεοπλασιών αποτελεί σήμερα προτεραιότητα του Υπουργείου Υγείας και την 1η δράση του εθνικού ψηφιακού προγράμματος αντιμετώπισης του καρκίνου».

Καίτη Αποστολίδου – Πρόεδρος ΕΛΛΟΚ
«Στην ογκολογία κάθε ώρα και ημέρα μετρά για τον ασθενή. Όμως η νομοθεσία δεν συμβαδίζει με την ταχύτητα των τεχνολογικών εξελίξεων, ενώ η ογκολογική θεραπεία ταλανίζεται από σημαντικές καθυστερήσεις και σημαντικές δυσχέρειες πρόσβασης των ασθενών».

Για την αντιμετώπιση του καρκίνου κάθε μέρα μετρά ήταν το κύριο μήνυμα, το οποίο οι σαράντα σύλλογοι ασθενών με καρκίνο, μέλη της ΕΛΛΟΚ, έστειλαν στην πολιτεία στη διάρκεια του τριήμερου Συνεδρίου.

«Κάντο όπως το Βέλγιο, η Γαλλία, η Ρουμανία, η Γερμανία» ήταν το δεύτερο σημαντικό μήνυμα του Ετήσιου Συνεδρίου σε σχέση με την προετοιμασία των αρμόδιων Υπουργείων, δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, επιστημονικών εταιρειών, ερευνητών, ακαδημαϊκών, της κοινωνίας των πολιτών και λοιπών εμπλεκομένων με τον καρκίνο, ως προσκλητήριο για συνένωση δυνάμεων, συνεργασιών και ανάπτυξη συνεργειών, για την αξιοποίηση των ευκαιριών που προκύπτουν από τα προγράμματα του Ευρωπαϊκού Σχεδίου Καταπολέμησης του Καρκίνου και της Αποστολής για τον Καρκίνο του Horizon Europe.

Η συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα υγείας προκειμένου να εντοπίσουν και να αποκαταστήσουν τα κενά που επέφερε η πανδημία στη φροντίδα του καρκίνου, η ενεργοποίηση της πολιτείας για τη δημιουργία Εθνικού Μητρώου Νεοπλασιών, αλλά και το δυσάρεστο μήνυμα ότι το Εθνικό Δίκτυο Ιατρικής Ακριβείας στην Ογκολογία, του οποίου η χρηματοδότηση έληξε στις 31.09.2021, δεν θα επαναλειτουργήσει, διότι το αρμόδιο Υπουργείο Ανάπτυξης δεν έχει προβλέψει συνέχιση της χρηματοδότησής του, είναι μεταξύ των κύριων μηνυμάτων του Συνεδρίου.

Οι εργασίες του 6ου Ετήσιου Συνεδρίου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου – ΕΛΛΟΚ

«Καρκίνος: Στο κατώφλι μιας νέας εποχής»

οι οποίες άρχισαν την Πέμπτη, 3 Φεβρουαρίου με μεγάλο ενδιαφέρον από το κοινό, ολοκληρώθηκαν το Σάββατο, 5 Φεβρουαρίου 2022, με σημείο αναφοράς την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου. To Συνέδριο διεξήχθη με υβριδική μορφή στο ξενοδοχείο «Στράτος Βασιλικός» στην Αθήνα, δίνοντας στους συνέδρους τη δυνατότητα φυσικής ή διαδικτυακής συμμετοχής.

Στο κατώφλι μιας νέας εποχής, με την Πανδημία σε αποδρομή, το 6ο Ετήσιο Συνέδριο της ΕΛΛΟΚ, εστίασε στις μεγάλες προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει η χώρα μας, με στόχο αφενός να καλυφθούν τα κενά και οι ανεπάρκειες των τελευταίων δύο χρόνων στην ογκολογική περίθαλψη και φροντίδα και αφετέρου, να δημιουργήσει η πολιτεία τις κατάλληλες συνθήκες που θα εξασφαλίσουν τα μέγιστα οφέλη που πηγάζουν από το Ευρωπαϊκό Σχέδιο για την Καταπολέμηση του Καρκίνου και τη συμμετοχή στα χρηματοδοτικά προγράμματα που το συνοδεύουν.

Αναδεικνύοντας θέματα όπως:

  • Η επιβεβλημένη πλέον έναρξη της λειτουργίας του Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών, η κατάρτιση Εθνικού Σχεδίου για την Καταπολέμηση του Καρκίνου, η επιτάχυνση των ενεργειών για τη λειτουργία του Εθνικού Μητρώου Νεοπλασιών
  • Η εξατομικευμένη προσέγγιση στη διάγνωση και θεραπεία του καρκίνου μέσα από την ιατρική ακριβείας, ο ρόλος του Εθνικού Δικτύου Ιατρικής Ακριβείας στην Ογκολογία και η ανάγκη για άρση των εμποδίων στην πρόσβαση των ασθενών στις προηγμένες εξετάσεις βιοδεικτών, τις οποίες το Δίκτυο παρείχε μέχρι τη λήξη της λειτουργίας του
  • Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της υγείας και οι νέες δυνατότητες που δημιουργούνται με τη χρήση των μεγάλων δεδομένων και της τεχνητής νοημοσύνης στον καρκίνο
  • Η ανάπτυξη εθνικού σχεδίου για τη διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας και την ασφάλεια των ασθενών με καρκίνο
  • Οι επιπτώσεις της λοίμωξης Covid-19 στους ασθενείς με καρκίνο και ο ρόλος της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας κατά την περίοδο της πανδημίας
  • Ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την Αξιολόγηση Ιατρικής Τεχνολογίας (HTA) και η ανάγκη σύστασης και λειτουργίας του θεσμοθετημένου Ανεξάρτητου Οργανισμού ΗΤΑ.
  • Η βιοηθική στον καρκίνο ως παράγοντας ισορροπίας και ανθρώπινης θεώρησης στην αντιμετώπιση της νόσου
  • Η συμμετοχή της ΕΛΛΟΚ στη νέα 3ετή διεθνή εκστρατεία για την αντιμετώπιση του καρκίνου της UICC με τίτλο “Close The Care Gap”
  • Η ανάγκη για τη δημιουργία δομών και συστήματος ανακουφιστικής φροντίδας στη χώρα μας

Ο στόχος της ΕΛΛΟΚ ήταν να εντοπιστούν τα εμπόδια, οι ευκαιρίες και οι προκλήσεις, που καλείται η χώρα μας να αντιμετωπίσει τη νέα μετά – Covid-19 εποχή και εν μέσω του Ευρωπαϊκού Σχεδίου για την Καταπολέμηση του Καρκίνου σε πλήρη εφαρμογή.

Το Συνέδριο τίμησαν με τη συμμετοχή τους, η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας κα Μίνα Γκάγκα, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων για θέματα Έρευνας και Καινοτομίας κος Χρίστος Δήμας, η Γ.Γ. Δημόσιας Υγείας κα Ειρήνη Αγαπηδάκη, ο Γ.Γ. Υπηρεσιών Υγείας κος Κωτσιόπουλος, ο Γ.Γ. Έρευνας & Καινοτομίας Καθ. κος Αθανάσιος Κυριαζής, η Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας κα Μαρία Σπυράκη, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Διεθνούς Ένωσης για τον Έλεγχο του Καρκίνου (U.I.C.C.) Dr. Cary Adams, ο Επικεφαλής της Ομάδας Καρκίνος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κος Matthias Schuppe, ο συντονιστής των Κοινών Δράσεων για τον Καρκίνο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Καθ. Κος Tit Albrecht, ο Πρύτανης του Ε.Κ.Π.Α. Καθ. κος Μελέτιος Α. Δημόπουλος και πολλοί διεθνούς κύρους ομιλητές και επιστήμονες από τον χώρο της ιατρικής, της νοσηλευτικής, της έρευνας και της καινοτομίας και των οικονομικών της υγείας, καθώς και εκπρόσωποι ασθενών.

Το Συνέδριο της ΕΛΛΟΚ ήταν ανοιχτό για το κοινό και μεταδόθηκε μέσω της σελίδας της ΕΛΛΟΚ στο Facebook και της πλατφόρμας Zoom. Οι παρουσιάσεις και όλο το υλικό είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της ΕΛΛΟΚ.