Το "'Αλμα Ζωής" στο Capital Link CSR Forum 2017

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού "Άλμα Ζωής" συμμετείχε και φέτος στο Capital Link CSR Forum 2017 που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 8 Ιουνίου στο Hilton.

Σκοπός του φόρουμ είναι η διασύνδεση εταιρειών - κοινωνίας των πολιτών, η ενθάρρυνση και υποστήριξη κοινωνικών δράσεων.