Συμμετείχαμε στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ασθενών

Στις 18 Νοεμβρίου 2015, έγινε στην Αθήνα το 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ασθενών (Patients in Power Conference), με θέμα “Διεκδικώντας ένα καλύτερο σύστημα Υγείας”, με συμμετοχή του Υπουργού Υγείας, εκπροσώπων Συλλόγων Ασθενών και άλλων φορέων εμπλεκόμενων στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Συζητήθηκαν θέσεις και τοποθετήσεις σε τρεις θεματικές ενότητες:

1) Ασφάλεια των ασθενών και ποιότητα υπηρεσιών στα Νοσοκομεία,

2) Πρόσβαση των ασθενών στο φάρμακο και τη θεραπεία και

3) Οι αλλαγές στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και η θέση των ασθενών.

Στα πλαίσια του Συνεδρίου εκφράστηκε η αναγκαιότητα εκπροσώπησης και συμμετοχής των ασθενών στις επιτροπές  λήψης  αποφάσεων που αφορούν την υγεία.

Τον Πανελλήνιο Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ» εκπροσώπησαν τα μέλη του Δ.Σ. κυρίες Παρασκευή Μιχαλοπούλου, Λιάνα Θεολόγου και 'Ιρις Αργύρη.  Στο panel συζήτησης της 3ης ενότητας συμμετείχε με τοποθέτηση η κυρία Ιωάννα Γραικού, εθελόντρια του Συλλόγου και μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου.

Παρούσες στο Συνέδριο ήταν και εκπρόσωποι των Συλλόγων «ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ» Νομού Αχαΐας και Θεσσαλονίκης.

SYNDER2-new