Συμμετείχαμε στην Απολογιστική Ημερίδα/Β'Φάση Συναίνεσης για την Ανάπτυξη του ΕΑΝ, στις 29.9.2015

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού "ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ" εκπροσωπήθηκε από τις κυρίες Ιριδα Αργύρη, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Χριστιάνα Μήτση (ψυχολόγο-ψυχοθεραπεύτρια), στην Απολογιστική Ημερίδα και την Β' Φάση Διαδικασίας Συναίνεσης (Consensus Panel) για την Ανάπτυξη του Εθνικού Αρχείου Νεοπλασιών (ΕΑΝ) που έγιναν στις 29 Σεπτεμβρίου 2015 στην Αθήνα.

Στελέχη του Κέντρου Ελέγχου & Πρόληψης Νοσημάτων -ΚΕΕΛΠΝΟ (αρμόδιο για το ΕΑΝ) και προσκεκλημένοι ομιλητές παρουσίασαν τη σημασία και χρησιμότητα των αρχείων νεοπλασιών,την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στη συλλογή στοιχείων ΕΑΝ το 2014-2015 στην Ελλάδα και θέματα συμπλήρωσής του με στοιχεία αιματολογικών κακοηθειών.
Ακολούθησε η Β' Φάση Διεξαγωγής Διαδικασίας Συναίνεσης (Consensus Panel),όπου οι εκπρόσωποι των εμπλεκομένων (κρατικών φορέων, ιατρικών και επιστημονικών εταιρειών, σχετικών οργανώσεων ασθενών), συμμετείχαν σε τελική ψηφοφορία θέσεων επί ερωτηματολογίου με σκοπό την βελτίωση της λειτουργίας του ΕΑΝ.
Η Α' Φάση ξεκίνησε στη Συνάντηση για τη Βελτίωση της λειτουργίας του ΕΑΝ στις 27/5/2015, όπου συμμετείχαν οι παραπάνω εκπρόσωποι του Συλλόγου.

54321