Συμμετέχουμε στο Συνέδριο "Cancer Policy & Economics" στις 24/2!

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού "'Αλμα Ζωής" συμμετέχει στο συνέδριο που διοργανώνει η Health Daily, την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2015, με τίτλο "Cancer Policy & Economics", στο Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία. Η κυρία Ιωάννα Γραικού, μέλος και εθελόντρια του Συλλόγου συμμετέχει ενεργά στο συνέδριο με ομιλία.

Ο καρκίνος δεν αποτελεί μόνο την κύρια πρόκληση της κοινωνίας μας, ως μια από τις πιο σοβαρές και θανατηφόρες ασθένειες σε όλο τον κόσμο, αλλά παράλληλα αποτελεί μια μεγάλη πρόκληση για τη βιωσιμότητα του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης, εξαιτίας της σημαντικής οικονομικής επιβάρυνσης που έχει η νόσος στις δαπάνες υγείας. Στις επόμενες δεκαετίες, οι αλλαγές στα ποσοστά καρκίνου που σχετίζονται με τις δημογραφικές αλλαγές στην ΕΕ αναμένεται να οδηγήσουν σε σημαντική αύξηση του αριθμού των νέων διαγνώσεων καρκίνου κάθε χρόνο. Στην Ελλάδα όπως και στην ΕΕ, ο καρκίνος προβλέπεται να γίνει η κύρια αιτία θανάτου κατά την επόμενη δεκαετία, λόγω της γήρανσης του πληθυσμού. Από την άλλη πλευρά, η έρευνα για τη θεραπεία του καρκίνου αποτελεί σημαντικό πεδίο έρευνας και ανάπτυξης για τη φαρμακευτική βιομηχανία και την ακαδημαϊκή κοινότητα. Το συνέδριο θα επικεντρωθεί στην υιοθέτηση νέων πολιτικών και οικονομικών προσεγγίσεων και την εντατικοποίηση της έρευνας για την πρόληψη του καρκίνου, με στόχο τη μείωση της οικονομικής επιβάρυνσης του συστήματος υγείας, αλλά και την βελτίωση της περίθαλψης των ασθενών.

Περισσότερες πληροφορίες για το συνέδριο θα βρείτε εδώ.