Συμμετέχουμε στην έρευνα της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας

Έχετε διαγνωστεί με καρκίνο μαστού το 2011;

Σας χρειαζόμαστε για μια έρευνα που συνεργαζόμαστε με την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας με τίτλο "Το ταξίδι των ασθενών με καρκίνο του μαστού στην Ελλάδα".

Τι θέλουμε να εξετάσουμε;
Να καταγραφούν εμπόδια, καθυστερήσεις και ανισότητες στην πρόσβαση των ασθενών με καρκίνο του μαστού και να βρεθούν λύσεις με σκοπό τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς όφελος του ασθενή.

Εάν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στην έρευνα, θα σας παρακαλούσαμε να μας στείλετε ένα e-mail στο ftzin@almazois.gr με το όνομά σας και το τηλέφωνό σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε σύντομα μαζί σας!

Σας ευχαριστούμε πολύ που στηρίζετε το έργο μας!