Πρόσκληση στη Γενική Συνέλευση της 14ης Ιουλίου

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Γυναικών Με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής» καλεί όλα τα τακτικά μέλη να λάβουν μέρος στις εργασίες της απολογιστικής τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 14 Ιουλίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00 διαδικτυακά.

Σημειώνεται, ότι στη Γενική Συνέλευση της 7ης Ιουλίου, δεν σημειώθηκε απαρτία.

Απαραίτητες προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στη Γενική συνέλευση είναι:

  1. Να  έχει τακτοποιήσει κάθε μέλος την οικονομική εισφορά του. Συγκεκριμένα, ταμειακά τακτοποιημένα μέλη θεωρούνται όσα εκπλήρωσαν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις μετά την 1η Ιουλίου 2019.  Η εξόφληση της συνδρομής μπορεί να γίνει το αργότερο δύο ώρες (7/7, 15:00 μ.μ.).  πριν την έναρξη της Γ.Σ. και να αποσταλεί το αποδεικτικό κατάθεσης μέσω email στο breastca@otenet.gr
  2. Να διαθέτει κάθε μέλος ηλεκτρονική διεύθυνση (email) και να την έχει κοινοποιήσει στο σύλλογο μέχρι και δύο ώρες πριν την Γενική Συνέλευση (7/7, 15:00 μ.μ.). Τα μέλη μας μπορούν να αποστείλουν τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις τους στο ακόλουθο email: smademtzis@almazois.gr.

Για την καλύτερη διευκόλυνση των μελών μας θα πραγματοποιηθεί δοκιμαστική τηλεδιάσκεψη τη Δευτέρα 13/7 στις 17:00. Στη συγκεκριμένη τηλεδιάσκεψη θα μπορούν να συμμετέχουν μόνο τα μέλη μας, τα οποία θα μας έχουν ήδη κοινοποιήσει τα email τους στο smademtzis@almazois.gr και είναι ταμειακώς εντάξει.

Τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή σας στη Γενική Συνέλευση μπορείτε να βρείτε εδώ: https://bit.ly/3eijeuM