Πρόσκληση για Τακτική Γενική Συνέλευση στις 29/11

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο
του
Πανελληνίου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού "Αλμα Ζωής",
σας προσκαλεί στην Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει
το Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2014 στις 12:30 το πρωί
στο Ξενοδοχείο Ηλέκτρα (Ερμού 5, Αθήνα).

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:
1. Διοικητικός Απολογισμός από 1 Νοεμβρίου 2013 έως 31 Οκτωβρίου 2014 και έγκρισή του.
2. Οικονομικός Απολογισμός Εξελεγκτικής Επιτροπής από 1 Νοεμβρίου 2013 έως 31 Οκτωβρίου 2014 και έγκρισή του.
3. Προγραμματισμός δράσεων από 1 Νοεμβρίου 2014 έως 31 Οκτωβρίου 2015 και έγκρισή τους.
4. Οικονομικός Προϋπολογισμός από 1 Νοεμβρίου 2014 έως 31 Οκτωβρίου 2015 και έγκρισή του.
5. Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Η ταμιακή τακτοποίησή σας (συνδρομή) μπορεί να γίνει την ημέρα της Συνέλευσης.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα γίνει το επόμενο Σάββατο 6 Δεκεμβρίου την ίδια ώρα στο Ξενοδοχείο Ηλέκτρα, Ερμού 5 στην Αθήνα.