Ομάδα Μουσικοθεραπείας

Ομάδα Μουσικοθεραπείας για τα μέλη του "Άλμα Ζωής"

Η Ομάδα Μουσικοθεραπείας για τα μέλη του Πανελληνίου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού "Άλμα Ζωής" έχει ξεκινήσει!

Τι είναι η μουσικοθεραπεία και πού εφαρμόζεται;

Η μουσική, ως αρχέγονο μέσο έκφρασης και επικοινωνίας αλλά και ως τέχνη, αποκαλύπτει και απελευθερώνει συναισθήματα. Έχει τη δύναμη να μας συγκινεί, να μας ταξιδεύει, να μας ενεργοποιεί ή να μας χαλαρώνει και να μας «φέρνει πιο κοντά». Η μουσικοθεραπεία (Μusic Therapy) είναι μία θεραπευτική προσέγγιση η οποία ανήκει στην οικογένεια των θεραπειών μέσω τέχνης.

Πρόκειται για χρήση της μουσικής και των στοιχείων της για την επίτευξη μη μουσικών στόχων. Αξιοποιεί την έμφυτη ικανότητα του ανθρώπου να ανταποκρίνεται στην μουσική καθώς και την έμφυτη ικανότητά του για δημιουργία, με σκοπό τη θεραπευτική αλλαγή και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής του. Με όχημα τη μουσική και τις ιδιότητές της και στο πλαίσιο της θεραπευτικής σχέσης που δημιουργείται ανάμεσα σε έναν ειδικά εκπαιδευμένο μουσικοθεραπευτή και τον/τους συμμετέχον/ντες σε μία σειρά συνεδριών μουσικοθεραπείας, γίνεται έκφραση και επικοινωνία συναισθημάτων, γνώση και επαφή με τον αληθινό εαυτό, μέσω ξυπνήματος του «δημιουργικού παιδιού» που όλοι έχουμε μέσα μας.

Εφαρμογή μουσικοθεραπείας

Η μουσικοθεραπεία χρησιμοποιείται παγκοσμίως στη θεραπεία και τη διαχείριση διαφόρων φυσιολογικών, αναπτυξιακών και ψυχολογικών καταστάσεων, σε όλες τις ηλικίες (από έμβρυα μέχρι τα βαθιά γεράματα).

Γιατί να συμμετέχω στην ομάδα μουσικοθεραπείας;

Μέσα σε μια τέτοια ομάδα, θα (ξανά)γνωρίσουμε τον εαυτό μας ύστερα από το βίωμα του καρκίνου, θα έρθουμε σε επαφή με το δημιουργικό μας εαυτό, και θα αφήσουμε τη μουσική μας να εκφράσει σκέψεις, ιδέες και συναισθήματα που ίσως μέχρι τώρα δεν μπόρεσαν να εκφραστούν με λόγια, στο πλαίσιο ενός ασφαλούς περιβάλλοντος. Σκοπός είναι η ομάδα αυτή να αποτελέσει μια υπαρκτή συνεκτική οντότητα, που να ευνοεί στο μέγιστο βαθμό την ομαδική αλληλεπίδραση μεταξύ των μελών της , ενθαρρύνοντας την ειλικρίνεια και τον αυθορμητισμό της έκφρασης.

Τι γίνεται στις συνεδρίες;

Κάθε εβδομάδα για 1,5 ώρα και για διάρκεια περίπου 6 μηνών θα συναντιόμαστε, και εκεί, θα συμμετέχουμε σε διάφορες μουσικές δραστηριότητες όπως είναι ο αυτοσχεδιασμός με μουσικά όργανα, η δημιουργία τραγουδιών και στίχων, η μουσική ακρόαση κ.α.

Οι δραστηριότητες αυτές, ενεργητικής και δεκτικής μουσικοθεραπείας, θα επιλέγονται βάση των στόχων που θα έχουμε θέσει από κοινού συμμετέχοντες και θεραπευτές και τις ανάγκες μας στο “εδώ και τώρα”. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν και άλλες μορφές τέχνης, όπως είναι η ζωγραφική ή η κίνηση.

Θα πρέπει να ξέρω μουσική ή να παίζω κάποιο μουσικό όργανο;

Όχι, δεν απαιτείται καμία γνώση μουσικής ή κάποιου μουσικού οργάνου, παρά μόνο η επιθυμία εξερεύνησης ενός διαφορετικού τρόπου έκφρασης και επικοινωνίας.