Νέο Διοικητικό Συμβούλιο για τον Πανελλήνιο Σύλλογο "Αλμα Ζωής"

Μετά την επιτυχημένη διεξαγωγή της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2014, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τη συγκρότηση σε σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελληνίου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού "Αλμα Ζωής".

Διοικητικό Συμβούλιο:
Πρόεδρος, κυρία Κλεοπάτρα Γαβριηλίδου.
Αντιπρόεδρος, κυρία Ελευθερία Κούρεντα.
Γραμματέας, κυρία Παρασκευή Μιχαλοπούλου.
Ταμίας, κυρία Ανδριανή Τσαπέλα.
Μέλη, κυρία Βασιλική Γιοχάη, κυρία Ελένη Θεολόγου, κυρία Θεοδώρα Δουμάν.
Αναπληρωματικά Μέλη: κυρία Ίρις Αργύρη, κυρία Ζωγραφιά Κυμπέρη, κυρία Αθηνά Ανδριανοπούλου.