Λιγότερος Καρκίνος στις Γυναίκες

Με την ευκαιρία της "Ημέρας της Γυναίκας" ειδικοί επιστήμονες έδωσαν τις κατευθυντήριες οδηγίες τους σε θέματα που σχετίζονται με την υγεία της γυναίκας όπως πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού και της μήτρας, επεμβάσεις αποκατάστασης μαστού, προβλήματα υπογονιμότητας και αντισύλληψης.

Η μαστογραφία παραμένει η κύρια εξέταση ελέγχου των μαστών και θα πρέπει να γίνεται ετησίως από την ηλικία των 40-45 ετών. Εξαίρεση αποτελούν οι γυναίκες υψηλού κινδύνου, με κληρονομικό ιστορικό καρκίνου μαστού ή ωοθηκών όπου η πρώτη μαστογραφία μπορεί να γίνει σε μικρότερη ηλικία. Το υπερηχογράφημα δεν έχει ακτινοβολία και είναι χρήσιμη συμπληρωματική εξέταση της μαστογραφίας. Και οι δύο εξετάσεις πρέπει να γίνονται μετά την ιατρική ψηλάφηση των μαστών. Η μαγνητική μαστογραφία είναι ιδιαίτερα σημαντική εξέταση σε νέες γυναίκες με πυκνούς μαστούς και ιδιαίτερα εκείνες που παρακολουθούνται με θετικά γονίδια BRCA1 και BRCA2.

Στον καρκίνο του μαστού η χειρουργική εξακολουθεί να προσπαθεί για λιγότερη εγχειρητική επέμβαση ώστε και το κοσμητικό αλλά και το λειτουργικό αποτέλεσμα να είναι το καλύτερο. Ιδιαίτερα για τους λεμφαδένες της μασχάλης, η εκτεταμένη αφαίρεσή τους έχει σημαντικά περιορισθεί και γίνεται μόνο όταν η δειγματοληψία του πλέον γειτονικού λεμφαδένα (φρουρός λεμφαδένας) αποδειχθείθετική για μετάσταση. Η δειγματοληψία του φρουρού λεμφαδένα γίνεται με ειδική τεχνική είτε με ραδιοϊσότοπα ή με ειδική χρωστική.

Το κοσμητικό αποτέλεσμα είναι πάντα στόχος της θεραπευτικής ομάδας. Η αποκατάσταση του μαστού μπορεί να γίνει την ίδια ημέρα και ταυτόχρονα με την κύρια επέμβαση του καρκίνου. Βεβαίως μπορεί να γίνει και μετά αφού έχουν συμπληρωθεί οι υπόλοιπες θεραπείες όπως χημειοθεραπείες ή ακτινοθεραπείες. Υπάρχουν διάφορες τεχνικές όπως ενθέματα σιλικόνης, μετατόπιση ιστών της γυναίκας από την πλάτη ή την κοιλιά και δημιουργία νέου μαστού. Η απόφαση εξατομικεύεται ανάλογα με τις ανάγκες της γυναίκας.

Ένα θέμα ιδιαίτερης αξίας που λαμβάνει μεγάλες διαστάσεις είναι η διατήρηση της γονιμότητας. Πολλές γυναίκες με καρκίνο μαστού είναι νέες και προσβλέπουν σε εγκυμοσύνη στο εγγύς μέλλον. Μετά το χειρουργείο και πριν αρχίσουν οι χημειοθεραπείες, είναι εφικτή η συλλογή και κρυοσυντήρηση ωαρίων η ακόμη και ωοθηκικού ιστού. Είναι βέβαιο ότι εξελίξεις στον τομέα αυτόν θα είναι ραγδαίες.

Ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας είναι εξαιρετικά διαδεδομένος στην Νότια Αμερική και τις αναπτυσσόμενες χώρες και λιγότερο στο Δυτικό πολιτισμό. Θεωρείται ότι είναι αποτέλεσμα του ιού HPV που είναι σεξουαλικά μεταδιδόμενος. Η εφαρμογή του εμβολίου στις ηλικίες 12-18 των κοριτσιών πριν την σεξουαλική τους ολοκλήρωση είναι σε 3 δόσεις και οι παρενέργειες είναι αμελητέες. Ενώ ο εμβολιασμός είναι η κύρια μέθοδος πρόληψης, το τεστ παπανικολάου είναι υπεύθυνο για την έγκυρη διάγνωση του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας. Και τούτο διότι μετά τη λοίμωξη με τον ιό HPV δημιουργούνται ανωμαλίες (δυσπλασίες) στα κύτταρα του τραχήλου που είναι πολλές φορές προοίμιο δημιουργίας του καρκίνου. Το τεστ παπ ανακαλύπτει αυτά τα κύτταρα και ακολούθως με κατάλληλη θεραπευτική αγωγή περιορίζεται η πιθανότητα εμφάνισης καρκίνου. Το τεστ πρέπει να γίνεται ετησίως σε όλες τις γυναίκες που έχουν αρχίσει σεξουαλική ζωή.

Οι γυναίκες σήμερα, με την εξέλιξη της επιστήμης και την ενημέρωση, έχουν όλες τις δυνατότητες να προλάβουν ή να διαγνώσουν τον καρκίνο έγκαιρα ώστε να προσβλέπουν σε πλήρη ίαση.

Περισσότερες πληροφορίες θα διατεθούν σε ειδικό ενημερωτικό video, μέσω μιας νέα πλατφόρμας ενημέρωσης και υποστήριξης ασθενών με καρκίνο, www.careacross.com/videosgyn

Πάρις Κοσμίδης
Παθολόγος - Ογκολόγος