Επαναληπτική Απολογιστική Τακτική Γενική Συνέλευση

Η Επαναληπτική Απολογιστική Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί

την Πέμπτη 28 Μαρτίου και ώρα 17:00 στα γραφεία του Συλλόγου, επί της οδού Ηπείρου 11, στον 1ο όροφο, όπου θα συζητηθούν και θα ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα που ορίζονται ως θέματα Ημερήσιας Διάταξης.

  1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης (άρθρο 10 καταστατικού).
  2. Διοικητικός και Οικονομικός απολογισμός δράσης των μελών του Δ.Σ. από 01/01/2018 έως 31/12/2018 (άρθρο 7 καταστατικού).
  3. Ανάγνωση Έκθεσης της Ελεγκτικής Επιτροπής (άρθρο 7 παρ. 2 εδ. α’ καταστατικού).
  4. Έγκριση Διοικητικού και Οικονομικού απολογισμού από 01/01/2018 έως 31/12/2018 (άρθρο 7 παρ. 2 εδ. α’ καταστατικού).
  5. Έγκριση προϋπολογισμού για το έτος 2019 (άρθρο 7 παρ. 2 εδ. β’ καταστατικού) και ισολογισμού (άρθρο 7 παρ. 2 εδ. α’ καταστατικού).