Ενημερωτικές ομιλίες σε χώρους εργασίας, δήμους και φορείς 2014

Το 2014 υλοποιήσαμε το Πρόγραμμα Ενημέρωσης σε Χώρους Εργασίας από τα καθαρά έσοδα του Αγώνα Greece Race for the Cure® 2013. Η υλοποίηση των ενημερωτικών παρεμβάσεων ήταν διάρκειας 1 ώρας και 45 λεπτών και παρεχόταν δωρεάν σε όσες εταιρίες το επιιθυμούσαν.
Το Πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Ελληνικό Ινστιτούτο Διατροφής.

Μέσα στο 2014 ενημερώσαμε τις εξής εταιρίες:

Χρυσή Ευκαιρία

20 Ιανουαρίου 2014

Ομιλητές:

 • Ελένη Λέκα, Κοινωνική Λειτουργός του Πανελληνίου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «‘Αλμα Ζωής».
 • Ευγενία Ράπτη, εκπαιδευμένη εθελόντρια του Πανελληνίου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «‘Αλμα Ζωής».

Πολιτιστικός Σύλλογος Καλάμου Αττικής

31 Ιανουαρίου 2014

Ομιλητές:

 • Αθηνά Βούρτση, Ειδική Ακτινοδιαγνώστρια Μαστού, Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρίας Απεικόνισης Μαστού.
 • Ιωάννα Γραικού, Αντιπρόεδρος και εκπαιδευμένη εθελόντρια του Πανελληνίου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «‘Αλμα Ζωής».
 • Ελένη Λέκα, Κοινωνική Λειτουργός του Πανελληνίου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «‘Αλμα Ζωής».

Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών

6 Φεβρουαρίου 2014

Ομιλητές:

 • Μιχάλης Κοντός, Επίκουρος Καθηγητής Χειρουργικής και Χειρουργικής Μαστού Νοσοκομείου «ΠΓΝΑ Λαϊκό».
 • Ελένη Λέκα, Κοινωνική Λειτουργός του Πανελληνίου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «‘Αλμα Ζωής».
 • Μαίρη Ράνου, εκπαιδευμένη εθελόντρια του Πανελληνίου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «‘Αλμα Ζωής».
 • Στην ομιλία συμμετείχε επίσης και η κυρία Αλκινόη Κρικέλλα, Γιατρός Εργασίας του ΙΓΜΕ – ΕΚΒΑΑ.

Εκπαιδευτήρια «Γείτονα»

24 Φεβρουαρίου 2014

Ομιλητές:

 • Αθηνά Βούρτση, Ειδική Ακτινοδιαγνώστρια Μαστού, Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρίας Απεικόνισης Μαστού.
 • Τζένη Ηλιάδου, Διαιτολόγος – Διατροφολόγος από το Ελληνικό Ινστιτούτο Διατροφής.
 • Μαργαρίτα Πιτερού, Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου και εκπαιδευμένη εθελόντρια του Πανελληνίου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «‘Αλμα Ζωής».
 • Ελένη Λέκα, Κοινωνική Λειτουργός του Πανελληνίου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «‘Αλμα Ζωής».
 • Στην ομιλία συμμετείχε επίσης και ο κύριος Γ. Πατρινός, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών.

Αλληλοβοηθητικό Ταμείο Περιθάλψεως Συλλόγου Υπαλλήλων Τραπέζης της Ελλάδος

26 Φεβρουαρίου 2014

Ομιλητές:

 • Θανάσης Χαλαζωνίτης, Ακτινολόγος, Συντονιστής Διευθυντής Ακτινολογικού Τμήματος Νοσοκομείου «Αλεξάνδρα».
 • Στέφη Καλή, Διαιτολόγος – Διατροφολόγος, από το Ελληνικό Ινστιτούτο Διατροφής.
 • Βάσω Γιοχάη, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και εκπαιδευμένη εθελόντρια του Πανελληνίου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «‘Αλμα Ζωής».
 • Φρόσω Τζιντζηροπούλου, Ψυχολόγος του Πανελληνίου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «‘Αλμα Ζωής».
 • Στην ομιλία συμμετείχε επίσης και ο κύριος Κορωνάρχης, Χειρουργός Ταμείου Υγείας Τράπεζας της Ελλάδας.

Ένωση Προσωπικού Λιμενικού Σώματος, Υπουργείο Ναυτιλίας

6 Μαρτίου 2014

Ομιλητές:

 • Γρηγόρης Πεσματζόγλου, Χειρουργός Μαστού
 • Μαρία Πετρόγιαννη, Διαιτολόγος – Διατροφολόγος από το Ελληνικό Ινστιτούτο Διατροφής.
 • Γιώτα Θεοδωρουλέα, εκπαιδευμένη εθελόντρια του Πανελληνίου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «‘Αλμα Ζωής».
 • Ελένη Λέκα, Κοινωνική Λειτουργός του Πανελληνίου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «‘Αλμα Ζωής».

Νέα Δημοκρατία

12 Μαρτίου 2014

Ομιλητές:

 • Θανάσης Χαλαζωνίτης, Ακτινολόγος, Συντονιστής Διευθυντής Ακτινολογικού Τμήματος Νοσοκομείου «Αλεξάνδρα».
 • Αστερία Σταματάκη, Διευθύντρια του Ελληνικού Ινστιτούτου Διατροφής.
 • Βίκη Μαλαμάκη, εκπαιδευμένη εθελόντρια του Πανελληνίου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «‘Αλμα Ζωής».
 • Ελένη Λέκα, Κοινωνική Λειτουργός του Πανελληνίου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «‘Αλμα Ζωής».

Πολιτιστικός Σύλλογος Λαυρίου Δίανθος

16 Μαρτίου 2014

Ομιλητές:

 • Θανάσης Χαλαζωνίτης, Ακτινολόγος, Συντονιστής Διευθυντής Ακτινολογικού Τμήματος Νοσοκομείου «Αλεξάνδρα».
 • Ευτυχία Ξυριδάκη, εκπαιδευμένη εθελόντρια του Πανελληνίου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «‘Αλμα Ζωής».
 • Ελένη Λέκα, Κοινωνική Λειτουργός του Πανελληνίου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «‘Αλμα Ζωής».

Tripsta

22 Οκτωβρίου 2014

Ομιλητές:

 • Γρηγόρης Πεσματζόγλου, Χειρουργός Μαστού
 • Ελένη Λέκα, Κοινωνική Λειτουργός του Πανελληνίου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «‘Αλμα Ζωής».
 • Βάσω Γιοχάη, εκπαιδευμένη εθελόντρια του Πανελληνίου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «‘Αλμα Ζωής».

Ιερός Ναός Αγίου Ελευθερίου

16 Νοεμβρίου 2014

Ομιλητές:

 • Αθανάσιος Χαλαζωνίτης, Ακτινολόγος, Συντονιστής Διευθυντής Ακτινολογικού Τμήματος Νοσοκομείου «Αλεξάνδρα».
 • Ελένη Λέκα, Κοινωνική Λειτουργός του Πανελληνίου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «‘Αλμα Ζωής».
 • Βίκυ Μαλαμάκη, εκπαιδευμένη εθελόντρια του Πανελληνίου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «‘Αλμα Ζωής».

Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (Ο.Α.Σ.Α.)

19 Νοεμβρίου 2014

Ομιλητές:

 • Μιχάλης Κοντός, Επίκουρος Καθηγητής Χειρουργικής και Χειρουργικής Μαστού Νοσοκομείου «ΠΓΝΑ Λαϊκό».
 • Ελένη Λέκα, Κοινωνική Λειτουργός του Πανελληνίου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «‘Αλμα Ζωής».
 • Ρίτσα Μελισσάρη, εκπαιδευμένη εθελόντρια του Πανελληνίου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «‘Αλμα Ζωής».

ΧΕΝ Θήβας

30 Νοεμβρίου 2014

Ομιλητές:

 • Παναγιώτης Δασκαλάκης, Ειδικός Χειρουργός Μαστού, Επιμελητής Α’ Γενικό Νοσοκομείο – Μαιευτήριο «Έλενα Βενιζέλου».
 • Ελένη Λέκα, Κοινωνική Λειτουργός του Πανελληνίου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «‘Αλμα Ζωής».
 • Μαργαρίτα Πιτερού, εκπαιδευμένη εθελόντρια και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελληνίου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «‘Αλμα Ζωής».