Δεν θα γίνει συνάντηση μελών τη Μεγάλη Τρίτη

Η καθιερωμένη συνάντηση μελών την πρώτη Τρίτη του μήνα δεν θα πραγματοποιηθεί την πρώτη Τρίτη του Απριλίου (3/4/2018, Μ. Τρίτη).