Έρευνα: Διερεύνηση Διατροφικής Κατάστασης και Ποιότητας Ζωής Ατόμων με Καρκίνο

Στο πλαίσιο ερευνητικής μελέτης, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και το Τμήμα Νοσηλευτικής διεξάγει έρευνα με στόχο να διερευνηθεί η κατάσταση θρέψης και η ποιότητα ζωής ατόμων με καρκίνο.

Η συμμετοχή  στην έρευνα είναι απολύτως εθελοντική και το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο.

Οι πληροφορίες που δίνετε είναι εμπιστευτικές και απόρρητες και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για ερευνητικούς σκοπούς.

Οι απόψεις σας μπορεί να συνεισφέρουν στη βελτίωση της φροντίδας ασθενών με καρκίνο.

Μπορείτε να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο εδώ: https://bit.ly/3iRdQ6Y