Ένταξη των δύο βιοδεικτών Brca 1 και 2 στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση - Επιστολή σε ΕΟΠΥΥ 21/5/2019

Αθήνα, 21 Μαΐου  2019

Αριθμ. Πρωτ.: 19070                                       

 Προς

ΕΘΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΕΟΠΥΥ)

Γραφείο Προέδρου

Γραφείο Αντιπροέδρου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

κύριο Ανδρέα Ξανθό, Υπουργό

κύριο Γ. Γιαννόπουλο, Γενικό Γραμματέα

 

 

 

Θέμα: Ένταξη των δύο βιοδεικτών Brca 1 και 2 στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση

 

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

 

Μετά την Υπ/αριθμ. Πρωτοκ 19033/27.2.2019 επιστολή του Πανελληνίου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής»,  προς το Υπουργείο Υγείας και τον Οργανισμό σας με θέμα την ένταξη των βιοδεικτών BRCA 1 και 2 στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση, επανερχόμαστε με την παρούσα επιστολή για  να σας μεταφέρουμε την αγωνία  εκατοντάδων ασθενών με καρκίνο του μαστού και ωοθηκών καθώς και μελών των οικογενειών τους. Παρ’ ότι  η Υπουργική Απόφαση έχει υπογραφεί από τον Σεπτέμβριο του 2018 και έχει κοστολογηθεί η εξέταση, ο ΕΟΠΠΥ δεν έχει εντάξει την εξέταση αυτή στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Ως εκ τούτου, η πρόσβαση των ασθενών στην εξέταση μέσω ΕΟΠΥΥ είναι ανέφικτη αφού δεν αποζημιώνεται.

Αυτό δημιουργεί σοβαρές δυσκολίες σε  εκατοντάδες γυναίκες που αδυνατούν να καλύψουν το κόστος της απαραίτητης εξέτασης βιοδείκτη, με αποτέλεσμα όχι μόνον να μην μπορούν να επωφεληθούν από την εξατομικευμένη θεραπεία αλλά σε πολλές περιπτώσεις να μην υπάρχει  η αναγκαία πληροφορία για την επιλογή της πλέον αποτελεσματικής θεραπείας,  αλλά και τη διαχείριση κινδύνου για τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας, εφόσον η μετάλλαξη συνδέεται με κληρονομικό καρκίνο.

Ακόμη και για τις γυναίκες οι οποίες κατορθώνουν να αναλάβουν το κόστος της εξέτασης, αυτό αποτελεί μια σημαντική επιβάρυνση στον ήδη αυξημένο προϋπολογισμό τους για την αντιμετώπιση της ασθένειας.

Ζητάμε να μας ενημερώσετε για το χρονοδιάγραμμα που έχετε θέσει σε ότι αφορά στην ολοκλήρωση των διαδικασιών ένταξης των συγκεκριμένων εξετάσεων στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση και συνεπώς στην πραγματική αποζημίωση των εξετάσεων.

Επειδή η πολύμηνη αυτή καθυστέρηση έχει αποβεί εις βάρος μεγάλο αριθμού ασθενών με καρκίνο μαστού και ωοθηκών και των οικογενειών τους ζητάμε την ολοκλήρωση των διαδικασιών ένταξης των δύο βιοδεικτών BRCA 1 και 2 στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση και στη λίστα με τους αποζημιούμενους βιοδείκτες του ΕΟΠΥΥ, το συντομότερο δυνατόν.

Μόνο έτσι το σημαντικό βήμα που έγινε από το Υπουργείο Υγείας, θα ολοκληρωθεί και θα αποκτήσει ουσιαστικό νόημα η έννοια της ισότιμης πρόσβασης στις αποτελεσματικές, εξατομικευμένες θεραπείες για όλους τους ασθενείς.

 

Η Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελληνίου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία και διευκρίνιση πιθανόν να σας φανεί χρήσιμη για τη συντομότερη δυνατή διευθέτηση του θέματος.

 

Με εκτίμηση,

για το Διοικητικό Συμβούλιο

Η Πρόεδρος: Κλεοπάτρα Γαβριηλίδου

Η Γραμματέας: Βασιλική Γιοχάη

 

Κοινοποίηση:

  1. Γραφείο Υπουργού Υγείας
  2. Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου (ΕΛΛ.Ο.Κ).

 

(* Η πρώτη και μοναδική λίστα 21 αποζημιούμενων βιοδεικτών δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ το 2014, (ΦΕΚ 1511/Β/6-6-14) μετά από παρέμβαση της ιατρικής και της ακαδημαϊκής κοινότητας. Ακολούθησε άμεσα από τον ΕΟΠΥΥ (Αρ. Πρωτ. ΕΟΠΥΥ 23797, 26-6-14) η διασύνδεση των εξετάσεων βιοδεικτών με την αποζημίωση εξατομικευμένων θεραπειών).