Έκτακτη Καταστατική Γενική Συνέλευση

Πρόσκληση Έκτακτης Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελληνίου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού “ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ” σε εφαρμογή του άρθρου 6 παράγραφος 10 του ισχύοντος καταστατικού συγκαλεί σε Έκτακτη Καταστατική Γενική Συνέλευση τα μέλη, που θα γίνει την Τρίτη 6 Ιουνίου 2017, στα Γραφεία του Συλλόγου (Ηπείρου 11, Αθήνα) και ώρα 18:00.

Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης είναι τα ακόλουθα:

  1. Εκλογή μελών προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης
  2. Τροποποίηση όλων των άρθρων του καταστατικού και προσθήκη διατάξεων επ’ αυτού

Η Γενική Συνέλευση θα βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίσταται το ένα δεύτερο (1/2) των ταμειακά τακτοποιημένων μελών.

Ταμειακώς τακτοποιημένα, είναι τα μέλη που έχουν καταβάλλει μέχρι και την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης τη συνδρομή τους, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.3 του ισχύοντος καταστατικού. Η συνδρομή για το έτος 2017 με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου παραμένει στα 25 Ευρώ.

Η εισηγητική πρόταση της τροποποίησης του καταστατικού θα είναι διαθέσιμη στη γραμματεία του Συλλόγου από τις 2 Μαΐου 2017 έως και την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

Καλούνται όλα τα μέλη του Συλλόγου να προσέλθουν στην Έκτακτη Καταστατική Γενική Συνέλευση, καθώς η παρουσία του κάθε μέλους κρίνεται απαραίτητη.