Συμμετοχή σε έρευνα με τίτλο: Διερεύνηση της αυτοσυμπόνιας, της ψυχολογικής ανθεκτικότητας, του άγχους και της κατάθλιψης σε ασθενείς που έχουν διαγνωστεί με καρκίνο

Η έρευνα πραγματοποιείται από την φοιτήτρια Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου Αναγνωστοπούλου Κωνσταντίνα ,στα πλαίσια της πτυχιακής της εργασίας, με επόπτη τον καθηγητή Αναστάσιο Σταλίκα. Σκοπός της έρευνας είναι η διερεύνηση της αυτοσυμπόνιας, της ψυχολογικής ανθεκτικότητας, του άγχους και της κατάθλιψης σε άτομα που έχουν διαγνωστεί με καρκίνο τα τελευταία πέντε χρόνια.

Η συμμετοχή είναι εθελοντική, ανώνυμη και εμπιστευτική. Τα δεδομένα που θα συλλεχθούν θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τους σκοπούς της έρευνας και θα αναλυθούν συνολικά. Εφόσον συμφωνήσουν, οι συμμετέχουσες θα χρειαστεί να συμπληρώσουν μέσω Google Forms μια σειρά ερωτηματολογίων καθώς και κάποιες ερωτήσεις δημογραφικών στοιχείων.

Συμμετοχή στην έρευνα: https://bit.ly/3OwWSte