Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία (ωφελούμενοι)

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για συμμετοχή στο πιλοτικό πρόγραμμα "Προσωπικός Βοηθός ΑμεΑ" αρκεί να πληροίτε τις παρακάτω προϋποθέσεις:

• να έχετε ηλικία 16 έως 65 ετών
• να έχετε συνολική αναπηρία τουλάχιστον 67%
• να μην έχετε ατομικό εισόδημα ή το ατομικό εισόδημα σας εισόδημα να μην υπερβαίνει το ποσό των εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000€)

Θα χρειαστεί να συμπληρώσετε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από 10/5/2023 έως 11/06/2023 και ώρα 23:59 μέσω του παρακάτω συνδέσμου: www.gov.gr/ipiresies/ugeia-kai-pronoia/atoma-me-anaperies-kai-khronies-patheseis/prosopikos-boethos-gia-atoma-me-anaperia-opheloumenoi