ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Ο παρών ιστότοπος (www.almazois.gr) αποτελεί την ηλεκτρονική πλατφόρμα του μη κερδοσκοπικού σωματείου με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ – ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ». Οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες που παρέχονται δια του παρόντος δικτυακού τόπου συνάπτονται άμεσα με την προώθηση των καταστατικών σκοπών του ανωτέρω σωματείου, οι οποίοι συνίστανται στα ακόλουθα:

 1. Οργανωμένη αλληλοβοήθεια, ψυχοκοινωνική στήριξη και αποκατάσταση, ενδυνάμωση και ενθάρρυνση των μελών του Συλλόγου που πάσχουν ή έπασχαν από την ασθένεια του καρκίνου του μαστού και των μελών των οικογενειών τους, από ειδικούς επιστήμονες ψυχικής υγείας.
 2. Υλοποίηση του διεθνούς εθελοντικού προγράμματος στήριξης γυναικών με καρκίνο του μαστού «Reach to recovery international» συμπεριλαμβανομένης και της εκπαίδευσης και εποπτείας εθελοντριών, σύμφωνα με τις αρχές του διεθνούς «Reach to recovery».
 3. Ενημέρωση των μελών του Συλλόγου και των ασθενών με καρκίνο του μαστού εν γένει, σε ποικίλα θέματα που αφορούν στον καρκίνο του μαστού από εξειδικευμένους επιστήμονες. 
 4. Ενημέρωση των μελών του Συλλόγου και των ασθενών με καρκίνο μαστού εν γένει, σχετικά με τα δικαιώματά τους και τις παροχές των δημόσιων υπηρεσιών και ασφαλιστικών ταμείων, νομική συμβουλευτική ασθενών, καθώς και εκπαίδευσή τους για την αποτελεσματική διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους και τον τρόπο διαχείρισης ειδικών θεμάτων.
 5. Παροχή πληροφόρησης και συμβουλών σε πρακτικά θέματα που αφορούν τις γυναίκες με καρκίνο του μαστού, όπως η αγορά περούκας, ειδικού στηθόδεσμου και άλλων ειδών που χρησιμοποιούνται μετά τη χειρουργική επέμβαση και τις άλλες θεραπείες του καρκίνου του μαστού.
 6. Παροχή συμβουλών, από ειδικούς επαγγελματίες, σε γυναίκες που βρίσκονται υπό χημειοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία, για τη βελτίωση της εμφάνισής τους και της εικόνας του εαυτού τους.
 7. Υλοποίηση ειδικών προγραμμάτων και δράσεων για τις γυναίκες με προχωρημένο καρκίνο του μαστού.
 8. Ανάληψη πρωτοβουλιών και υποστήριξη προγραμμάτων και δράσεων άλλων φορέων που αποσκοπούν στην παρηγορητική φροντίδα, στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των γυναικών με καρκίνο του μαστού, στην περίθαλψη των ασθενών τελικού σταδίου, καθώς και στην υποστήριξη των οικογενειών και των φροντιστών των ασθενών με καρκίνο του μαστού.
 9. Με κάθε τρόπο και μέσο υποστήριξη, ανακούφιση, βοήθεια, ενδυνάμωση, ενημέρωση και εκπαίδευση των μελών του Συλλόγου, σε οποιοδήποτε στάδιο της νόσου και της θεραπευτικής διαδικασίας και αν βρίσκονται.
 10. Ενημέρωση του γυναικείου και γενικού πληθυσμού πανελλαδικά, για την πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού, καθώς και ευαισθητοποίηση των γυναικών για τακτικό προληπτικό έλεγχο.
 11. Μείωση της θνησιμότητας από καρκίνο του μαστού.
 12. Συμβολή στην απομυθοποίηση του καρκίνου του μαστού και στην εξάλειψη του κοινωνικού στίγματος της νόσου, με τη συμμετοχή εκπαιδευμένων εθελοντριών και μελών του Συλλόγου σε ενημερωτικές παρεμβάσεις, επιστημονικά συνέδρια, καμπάνιες ενημέρωσης, στα ΜΜΕ, στα κοινωνικά δίκτυα, κ.λπ..
 13. Υποστήριξη κάθε πρωτοβουλίας που αποσκοπεί στη βελτίωση των συνθηκών υγείας και περίθαλψης του γυναικείου πληθυσμού, έτσι ώστε να λαμβάνουν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες προσυμπτωματικού ελέγχου και διαγνωστικών εξετάσεων, καθώς και βέλτιστης ποιότητας υπηρεσίες υγείας, φροντίδας και περίθαλψης.
 14. Υποστήριξη της καθολικής πρόσβασης όλων ανεξαιρέτως των ασθενών με καρκίνο του μαστού στις υπηρεσίες υγείας.
 15. Εν γένει υποστήριξη, προώθηση και διεκδίκηση των δικαιωμάτων των ασθενών με καρκίνο του μαστού.
 16. Διοργάνωση επιστημονικών ημερίδων, συνεδρίων, συμποσίων και άλλων εκδηλώσεων για θέματα που αφορούν στον καρκίνο του μαστού.
 17.  Συνεργασία με άλλους φορείς, ενώσεις ασθενών, έγκριτους επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων, επιστημονικές και ιατρικές εταιρείες στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και συμμετοχή σε ομοσπονδίες και δίκτυα συνεργασιών, για την προβολή και επίτευξη κοινών στόχων, την υλοποίηση δράσεων σχετικών με το αντικείμενο του καρκίνου και την προάσπιση των δικαιωμάτων των ασθενών με καρκίνο.
 18. Συνεργασία με επιστημονικούς και εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό, για την εκπόνηση μελετών και ερευνών, σχετικών με τον καρκίνο του μαστού και την ογκολογική φροντίδα και περίθαλψη.
 19. Προώθηση και προβολή των σκοπών του Συλλόγου και όλων των δραστηριοτήτων που πραγματοποιεί, με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών, δημιουργία ιστοσελίδας, ανάπτυξη μέσων κοινωνικής δικτύωσης, χρήση οπτικοακουστικού υλικού, διαφημιστικών ενεργειών στα ΜΜΕ στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
 20. Παραγωγή, έκδοση και εν γένει διάθεση έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού, για την ενημέρωση του κοινού σε θέματα που αφορούν τον καρκίνο του μαστού, τους σκοπούς και το έργο του Πανελλήνιου Συλλόγου.
 21. Οργάνωση κάθε άλλης δραστηριότητας που έχει σχέση με τους παραπάνω σκοπούς.

Η χρήση των σελίδων και υπηρεσιών του παρόντος ιστότοπου από τον επισκέπτη/χρήστη προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη συμφωνία του με τους κάτωθι διαλαμβανόμενους όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και των αρχείων που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα μας. Κατά τούτο, ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά και ενδελεχώς τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών που ακολουθούν, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου, σε περίπτωση δε διαφωνίας, οφείλει να απέχει από τη χρήση τους, άλλως τεκμαίρεται ότι τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.

Ο παρών ιστότοπος διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις παροχής των υπηρεσιών του. Ενόψει τούτου, ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να ελέγχει, κάθε φορά, το περιεχόμενο των συγκεκριμένων όρων για ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση της πλοήγησης/χρήσης στον παρόντα ιστότοπο, ακόμη και μετά την τυχόν διενέργεια τροποποιήσεων, ισοδυναμεί με την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του επισκέπτη/χρήστη αποδοχή των τροποποιημένων αυτών όρων.

Ο παρών δικτυακός τόπος περιέχει πληροφορίες ιατρικής φύσεως που έχουν αποκλειστικά ενημερωτικό – συμβουλευτικό χαρακτήρα, δεν είναι εξαντλητικές και δε δύνανται επ’ ουδενί να υποκαταστήσουν τη συμβουλή, διάγνωση και θεραπεία του προσωπικού σας ιατρού. Με την πλοήγησή σας στον παρόντα ιστότοπο, αποδέχεστε ότι οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες που παρέχονται μέσω αυτού, σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστούν την καθοδήγηση του προσωπικού σας ιατρού, τις συμβουλές του οποίου πρέπει πάντα να αναζητάτε κατά προτεραιότητα, για την αντιμετώπιση του δικού σας εξατομικευμένου ιατρικού ζητήματος. Εάν πιστεύετε ότι χρήζετε επείγουσας ιατρικής βοήθειας, καλέστε αμέσως το γιατρό σας ή την άμεση ιατρική βοήθεια (166).

Η χρήση των πληροφοριών και υπηρεσιών της παρούσας ιστοσελίδας γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του επισκέπτη/χρήστη. Οι επισκέπτες/χρήστες που εισέρχονται στον ιστότοπό μας, δηλώνουν ότι έχουν διαβάσει και κατανοήσει πλήρως τους παρόντες όρους χρήσης, ότι έχουν ενημερωθεί για όλα όσα αναφέρονται σε αυτούς και ότι τους αποδέχονται ανεπιφύλακτα. Αν κάποιος επισκέπτης/χρήστης δε συμφωνεί με οποιονδήποτε από τους εδώ παρατιθέμενους όρους χρήσης, οφείλει να απέχει από την περιήγηση στην ιστοσελίδα μας.

Τόσο ο παρών ιστότοπος όσο και οι επισκέπτες/χρήστες του συνομολογούν ότι δεσμεύονται από τους παρόντες όρους χρήσης και συμμορφώνονται πλήρως με τα σε αυτούς διαλαμβανόμενα.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΙΣΤΟΤΟΠΟ

Ο επισκέπτης/χρήστης έχει την ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες του παρόντος δικτυακού τόπου και η σχετική πρόσβαση ενδέχεται να απαιτεί την καταβολή τελών σε τρίτους φορείς (λ.χ. παροχείς υπηρεσιών internet, χρέωση χρόνου παραμονής στο internet κ.λπ.). Ο επισκέπτης/χρήστης βαρύνεται αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου με την καταβολή των σχετικών τελών. Επίσης, ο επισκέπτης/χρήστης φέρει την αποκλειστική ευθύνη για τον προσωπικό εξοπλισμό του με τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα που του επιτρέπουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες μας.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ/ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙTΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ο παρών ιστότοπος διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει, μονομερώς και κατά βούληση, προσωρινά ή μόνιμα, εν μέρει ή εν όλω, τις υπηρεσίες που παρέχει και τον τρόπο λειτουργίας αυτών, άνευ προειδοποιήσεως προς τους επισκέπτες/χρήστες.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου, καθώς και όλα τα σχετικά προϊόντα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικώς, των διακριτικών τίτλων και γνωρισμάτων, εμπορικών σημάτων, λογοτύπων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, απεικονίσεων, βίντεο, σκίτσων, παρεχόμενων υπηρεσιών, σχεδίων, κειμένων κ.λπ., και εν γένει όλων των αρχείων αυτού του site, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών του παρόντος ιστότοπου και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να «φορτωθεί», να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Επισημαίνεται ότι η πνευματική ιδιοκτησία αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.

Έτσι, απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική/ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παραγωγής εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου. Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου, με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο, για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης του παρόντος ιστότοπου. Αν επισκέπτης/χρήστης πράξει τοιουτοτρόπως, ήτοι αν παραβιάσει τους παρόντες όρους περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας, αποδέχεται πως ευθύνεται για ανόρθωση της προκληθείσας ζημίας, υλικής και ηθικής.

Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή για προσωπική, και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση, και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από τον παρόντα ιστότοπο, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος κόμβου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων ή ενώσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.

Τα άρθρα ιατρικού περιεχομένου που έχουν συνταχθεί από ιατρούς – συνεργάτες του Συλλόγου, συνιστούν πνευματική ιδιοκτησία των συντακτών τους, το δικαίωμα ωστόσο δημοσιεύσεως παραχωρείται στον παρόντα ιστότοπο. Καθ’ όμοιο τρόπο, τα κείμενα που αποτυπώνουν προσωπικές ιστορίες/μαρτυρίες γυναικών (μελών ή εθελοντριών του Συλλόγου) με εμπειρία καρκίνου του μαστού, και οι συνοδεύουσες αυτά προσωπικές φωτογραφίες των εν λόγω φυσικών προσώπων, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία τους, η παρούσα ωστόσο ιστοσελίδα ασκεί το δικαίωμα δημοσιεύσεώς τους, κατά ρητή παραχώρηση και συγκατάθεσή τους προς τούτο.

ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ

Η παρούσα ιστοσελίδα, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στο παρόν και σε όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς, και ιδιαίτερα στο νόμο για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας (Ν. 2121/1993),  χορηγεί στον επισκέπτη/χρήστη ένα μη αποκλειστικό, αμεταβίβαστο, προσωπικό, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης, χρήσης και παρουσίασης αυτής της ιστοσελίδας και των περιεχομένων στοιχείων της. Αυτή η άδεια δεν αποτελεί μεταβίβαση τίτλου στην ιστοσελίδα και στα στοιχεία της και υπόκειται στους ακόλουθους περιορισμούς: (1) πρέπει να διατηρούνται σε όλα τα αντίγραφα της ιστοσελίδας και των στοιχείων της, όλες οι επισημειώσεις, που αφορούν πνευματικά δικαιώματα και άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα και (2) ο επισκέπτης/χρήστης δε δύναται να τροποποιεί την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της με κανένα τρόπο ή να αναπαράγει ή να παρουσιάζει δημοσίως, ή να διανέμει ή με άλλο τρόπο να χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της για οποιοδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό, εκτός εάν άλλως επιτρέπεται με το παρόν ή μετά από προηγούμενη ρητή έγγραφη άδεια του παρόντος ιστότοπου.

Ως ήδη ελέχθη, επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση η μεμονωμένη αποθήκευση ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου της παρούσας ιστοσελίδας σε έναν απλό προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή για αποκλειστικά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης, και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του, χωρίς τούτο να σημαίνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ (PRIVACY POLICY)

Αναφορικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων εφαρμόζεται η κείμενη εθνική νομοθεσία, και ειδικότερα οι  νόμοι 2472/1997 και  3471/2006 (με ενσωματωμένες και τις τελευταίες τροποποιήσεις βάσει των Ν. 3783/2009, Ν 3917/2011, Ν. 4070/2012 και Ν. 4463/2017) περί προστασίας προσωπικών δεδομένων από επεξεργασία, καθώς και οι συναφείς διατάξεις του ευρωπαϊκού δικαίου.

Για τις έννοιες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα και την επεξεργασία τους καθώς και τα δεδομένα κίνησης ισχύουν οι ορισμοί του Ν. 2472/1997 και του Ν. 3471/2006, ορισμένοι εκ των οποίων επαναλαμβάνονται ενδεικτικά κάτωθι:

«Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα»: κάθε πληροφορία που αναφέρεται στο υποκείμενο των δεδομένων. Δεν λογίζονται ως δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα στατιστικής φύσεως συγκεντρωτικά στοιχεία, από τα οποία δεν μπορούν πλέον να προσδιορισθούν τα υποκείμενα των δεδομένων.
«Ευαίσθητα δεδομένα»: τα δεδομένα που αφορούν στη φυλετική ή εθνική προέλευση, στα πολιτικά φρονήματα, στις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, στη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, στην υγεία, στην κοινωνική πρόνοια και στην ερωτική ζωή, στα σχετικά με ποινικές διώξεις ή καταδίκες, καθώς και στη συμμετοχή σε συναφείς με τα ανωτέρω ενώσεις προσώπων.
Ο παρών διαδικτυακός τόπος διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων σας και δε δύναται να τα μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο, με την εξαίρεση σχετικών διατάξεων του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές. Ειδικότερα, ο παρών ιστότοπος ενδέχεται  να αποκαλύψει τα προσωπικά δεδομένα του επισκέπτη/χρήστη σε τρίτους, μόνο α) εφόσον υποχρεωθεί προς τούτο κατόπιν δικαστικής κλητεύσεως, κρατικού αιτήματος ή άλλης νόμιμης διαδικασίας, β) σε όποια άλλη περίπτωση η εθνική, ευρωπαϊκή ή διεθνής νομοθεσία του επιβάλλει την ως άνω υποχρέωση ή γ) μετά από ρητή συγκατάθεση του χρήστη.

Τα προσωπικά δεδομένα, τα οποία συλλέγει ο παρών ιστότοπος, είναι τα ακόλουθα:

Εγγραφή τακτικού μέλους
Για την πραγματοποίηση ηλεκτρονικής εγγραφής στο Σύλλογο ως τακτικό μέλος από γυναίκες επισκέπτες/χρήστες με εμπειρία καρκίνου του μαστού, ζητούνται τα εξής υποχρεωτικά στοιχεία κατά τη συμπλήρωση της σχετικής φόρμας: Ονοματεπώνυμο – Διεύθυνση φυσικού προσώπου – Πόλη – ΤΚ – Νομός – Τηλέφωνο – e-mail – είδος διενεργηθείσας επέμβασης – Στοιχεία Πιστωτικής Κάρτας (αν δεν επιλεγεί η εναλλακτική της κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό). Τα περί ων ο λόγος στοιχεία απαιτούνται και για την έκδοση των σχετικών φορολογικών παραστατικών και διατηρούνται στο οικονομικό αρχείο του ιστότοπου. Τα στοιχεία αυτά είναι απολύτως εμπιστευτικά, δε γνωστοποιούνται σε τρίτους και δε θα χρησιμοποιηθούν από τρίτους για οιονδήποτε σκοπό.

Εγγραφή αρωγού μέλους ή πραγματοποίηση δωρεάς προς το Σύλλογο
Για την πραγματοποίηση ηλεκτρονικής εγγραφής στο Σύλλογο ως αρωγό μέλος προς το σκοπό οικονομικής ενισχύσεως του έργου του Συλλόγου, ή για τη διενέργεια δωρεάς προς τον αυτό σκοπό, απαιτείται η συμπλήρωση των ακόλουθων στοιχείων στη διατιθέμενη φόρμα: Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου ή επωνυμία νομικού προσώπου – Διεύθυνση φυσικού προσώπου ή έδρα νομικού προσώπου – Πόλη – ΤΚ – Νομός – Τηλέφωνο – e-mail –Στοιχεία Πιστωτικής Κάρτας (αν δεν επιλεγεί η εναλλακτική της κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό). Τα περί ων ο λόγος στοιχεία απαιτούνται και για την έκδοση των σχετικών φορολογικών παραστατικών και διατηρούνται στο οικονομικό αρχείο του ιστότοπου. Τα στοιχεία αυτά είναι απολύτως εμπιστευτικά, δε γνωστοποιούνται σε τρίτους και δε θα χρησιμοποιηθούν από τρίτους για οιονδήποτε σκοπό.

Στοιχεία πιστωτικής κάρτας
Η χρήση πιστωτικής κάρτας από τον επισκέπτη/χρήστη για τους ανωτέρω σκοπούς (εγγραφή τακτικού μέλους, εγγραφή αρωγού μέλους ή πραγματοποίηση δωρεάς προς το Σύλλογο) χρεώνεται μόνο μία φορά και μόνο για τη συγκεκριμένη συναλλαγή. Τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας δεν αρχειοθετούνται και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κανέναν έτερο σκοπό. Ο ιστότοπος δεν ευθύνεται για τους όρους χρήσης προσωπικών δεδομένων που υιοθετούν οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί με τους οποίους συνεργάζεται για την ολοκλήρωση των ανωτέρω συναλλαγών.

Newsletters και συμπλήρωση φόρμας επικοινωνίας
Για την εγγραφή του επισκέπτη/χρήστη στις λίστες παραληπτών (mailing lists) των Ενημερωτικών Δελτίων (newsletters) του παρόντος ιστότοπου, ζητούνται τα ακόλουθα στοιχεία: Ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) – Όνομα – Επώνυμο. Ο παρών διαδικτυακός τόπος δύναται να διατηρεί αρχείο με τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των παραληπτών για την αποστολή και άλλων μηνυμάτων ενημερωτικού χαρακτήρα, πέραν των newsletters, εκτός αν ο παραλήπτης δεν επιθυμεί κάτι τέτοιο. Τα στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους, και η παρούσα ιστοσελίδα σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσει καταχρηστικά την εν λόγω υπηρεσία. Ο επισκέπτης/χρήστης μπορεί, οιαδήποτε στιγμή, να ζητήσει να μη γίνεται αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων στην ηλεκτρονική του διεύθυνση, αποστέλλοντας σχετικό e-mail στη διεύθυνση breastca@otenet.gr.

Ομοίως, για την ηλεκτρονική επικοινωνία των επισκεπτών/χρηστών με τον παρόντα ιστότοπο, απαιτείται η συμπλήρωση των ακόλουθων στοιχείων στη διατιθέμενη φόρμα επικοινωνίας: Ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) – Όνομα – Επώνυμο. Τα στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους.

COOKIES – LINKS

Όπως η πλειοψηφία των ιστοσελίδων στο διαδίκτυο, έτσι και ο παρών ιστότοπος έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί cookies για να παρέχει στον εκάστοτε επισκέπτη/χρήστη πληροφορίες και καλύτερες υπηρεσίες. Τα cookies είναι αλφαριθμητικά μικρά αρχεία, τα οποία αποστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του εκάστοτε επισκέπτη/χρήστη, αποθηκεύοντας ρυθμίσεις και επιλογές που έχετε ήδη κάνει στην ιστοσελίδα μας, ούτως ώστε αυτές να εμφανίζονται αυτόματα κατά τη διάρκεια των επόμενων επισκέψεων στον παρόντα ιστότοπο. Επισημαίνεται ότι τα cookies δεν προκαλούν βλάβες στον ηλεκτρονικό υπολογιστή των επισκεπτών/χρηστών, αλλά ούτε και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Διευκρινίζεται, ωστόσο, ότι ο επισκέπτης/χρήστης του παρόντος διαδικτυακού τόπου δύναται να ρυθμίσει το διακομιστή του κατά τέτοιο τρόπο, ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του ιστότοπου, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Ακόμη, μέσω των ρυθμίσεων του φυλλομετρητή, ο επισκέπτης/χρήστης δύναται, ανά πάσα στιγμή, να διαγράψει ήδη  αποθηκευμένα cookies.

Περαιτέρω, ο παρών ιστότοπος ή οι συνδεόμενες εφαρμογές διαθέτουν υπερσυνδέσμους προς, και λεπτομέρειες που αφορούν, ιστότοπους τρίτων (φυσικών ή νομικών προσώπων) ή σχετιζόμενες εφαρμογές. Ο ιστότοπος δεν ελέγχει και δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την αξιοπιστία, την ασφάλεια, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων και απορρήτου, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων web sites και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω «δεσμών», hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Ο ιστότοπος δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των web sites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οιονδήποτε άλλο τρόπο. Ως εκ τούτου, η χρήση των υπηρεσιών και προϊόντων των εν λόγω συνδέσμων γίνεται με αποκλειστική ευθύνη των επισκεπτών/χρηστών μας, και για οποιοδήποτε πρόβλημα τυχόν ανακύψει κατά τη διάρκεια περιήγησής τους στους εν λόγω συνδεδεμένους ιστότοπους ή σε σχέση με συναλλαγές με αυτούς, ουδεμία ευθύνη φέρει ο παρών ιστότοπος.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ (DISCLAIMER)

Δηλώσεις αποποίησης και περιορισμοί ευθύνης διαδικτύου
Η παρούσα ιστοσελίδα αναλαμβάνει τη συλλογή, επεξεργασία και διανομή του περιεχομένου της, χωρίς όμως σε καμία περίπτωση να εγγυάται την αρτιότητα, την πληρότητα, την επάρκεια αυτού και την απουσία ενδεχόμενων σφαλμάτων. Κατά συνέπεια, σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται, και συνακόλουθα δεν ευθύνεται (ούτε καν εξ αμελείας) για οιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη/χρήστη από την χρήση του παρόντος ιστότοπου, καθότι, ως ήδη ελέχθη, ο επισκέπτης/χρήστης θα πρέπει πάντα να αναζητά τη συμβουλή και γνώση του προσωπικού του ιατρού για τη λήψη απόφασης σε συγκεκριμένο ιατρικό ζήτημα. Επίσης, ο παρών διαδικτυακός τόπος δεν ευθύνεται για αποκατάσταση οιασδήποτε τυχόν ζημίας προκληθεί σε επισκέπτες/χρήστες του ή τρίτους, από αιτία που ανάγεται στη λειτουργία ή μη, τη χρήση του ιστότοπου, τυχόν αδυναμία παροχής υπηρεσιών/πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε υπηρεσίες/πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Περαιτέρω, η χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου γίνεται αποκλειστικά με δική σας ευθύνη. Επομένως, ο ιστότοπος δε φέρει ουδεμία ευθύνη για τυχόν καθυστερήσεις, αποτυχίες, διακοπές ή φθορές οιωνδήποτε δεδομένων ή πληροφοριών σχετίζονται με την ιστοσελίδα του. Άλλωστε, μολονότι ο παρών ιστότοπος καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια και λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο για τη διασφάλιση της ασφαλούς πλοήγησης των επισκεπτών/χρηστών στο περιεχόμενο και τις υπηρεσίες του, υιοθετώντας σύγχρονες προδιαγραφές ασφαλείας υψηλής ποιότητας σύμφωνα με τις τάσεις της αγοράς, δε δύναται σε καμία περίπτωση να εγγυηθεί ότι το ίδιο το site ή οιοδήποτε άλλο συγγενικό site ή οι εξυπηρετητές (servers), μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή των επισκεπτών/χρηστών, δεν περιέχουν «ιούς» ή έτερα επιζήμια συστατικά.

Ευθύνη επισκεπτών/χρηστών
Ο επισκέπτης/χρήστης συμφωνεί, αποδέχεται και αναλαμβάνει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες, τις πληροφορίες και τα δεδομένα του παρόντος ιστότοπου, όπως ο νόμος προβλέπει και με βάση τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.

Ενόψει τούτου, υποχρεούται να μη χρησιμοποιεί την παρούσα ιστοσελίδα για:

 1. αποστολή, δημοσίευση ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή/βλάβη στο Σύλλογο ή σε οποιονδήποτε τρίτο ή προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου,
 2. αποστολή, δημοσίευση ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας κ.λπ., ή είναι παράνομο, απειλητικό, δυσφημιστικό, προσβλητικό, άσεμνο, χυδαίο, βίαιο, υβριστικό, ρατσιστικό, σκανδαλώδες, εμπρηστικό, εκβιαστικό, πορνογραφικό κ.λπ.,
 3. αποστολή, δημοσίευση ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου, για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας),
 4. αποστολή, δημοσίευση ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων κάθε είδους,
 5. ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση ή/και προώθηση ή/και διάθεση περιεχομένου που περιέχει ψηφιακούς ιούς ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού,
 6. ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων,
 7. παρενόχληση τρίτων με οποιονδήποτε τρόπο,
 8. συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικών με άλλους χρήστες,
 9. μίμηση οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου ή ψευδή δήλωση για την ταυτότητα του επισκέπτη/χρήστη ή παραπλάνηση αναφορικά με τη σχέση ή/και συνεργασία του επισκέπτη/χρήστη με κάποιο άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο,
 10. δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση αυτόκλητης ή μη εξουσιοδοτημένης διαφήμισης ή άλλου περιεχομένου προώθησης προϊόντων, την αποστολή ανεπιθύμητων και μη προσκαλούμενων από τον λήπτη ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mails) και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου, 
 11. παρεμβολή στις υπηρεσίες ή διάσπαση των υπηρεσιών ή των servers ή των δικτύων που είναι συνδεδεμένα με τις υπηρεσίες του παρόντος ιστότοπου, ή παρακοή των προϋποθέσεων, διαδικασιών και κανόνων χρήσης των δικτύων αυτών.

Ακόμη, επισημαίνεται ότι, εφόσον ο επισκέπτης/χρήστης επιθυμεί να εγγραφεί ηλεκτρονικά ως τακτικό ή αρωγό μέλος στο Σύλλογο ή να πραγματοποιήσει ηλεκτρονικά μία δωρεά κατά τα ανωτέρω, συμφωνεί: α) να παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που του ζητούνται από τον παρόντα ιστότοπο στις σχετικές φόρμες επικοινωνίας και β) να διατηρεί και επιμελώς να ενημερώνει τα στοιχεία εγγραφής του ώστε να διατηρούνται αληθή, ακριβή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη. Ο παρών ιστότοπος δε φέρει ουδεμία ευθύνη, στην περίπτωση που ο χρήστης δώσει ανακριβείς πληροφορίες σχετικά με στοιχεία που θα του ζητηθούν.

Διαφήμιση

Ο παρών ιστότοπος δε φέρει ουδεμία ευθύνη για το περιεχόμενο των διαφημίσεων, που ενυπάρχουν σε αυτόν. Αποκλειστικός υπεύθυνος για το περιεχόμενο των διαφημίσεων είναι ο διαφημιζόμενος. Η ιστοσελίδα δεν έχει, δε, καμία ευθύνη για την επικοινωνία του επισκέπτη/χρήστη με τους τρίτους παροχείς υπηρεσιών που διαφημίζονται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο και για την οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ

Οι παρόντες όροι χρήσης διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Ακόμη, ο επισκέπτης/χρήστης αποδέχεται ρητά ότι την αποκλειστική δικαιοδοσία και αρμοδιότητα για οιαδήποτε διαφορά προκύψει με τον παρόντα ιστότοπο, την έχουν τα Δικαστήρια των Αθηνών. Εάν οποιοσδήποτε από τους ανωτέρω όρους αποδειχθεί άκυρος, τούτο δεν επηρεάζει την εγκυρότητα και ισχύ των λοιπών όρων οι οποίοι παραμένουν σε πλήρη ισχύ.

Σύμφωνα με τον νέο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων  (GDPR – ΕΕ 2016/679), ο οποίος  τέθηκε σε  εφαρμογή στις  25 Μαΐου 2018,  σας ενημερώνουμε  πως ανανεώσαμε τους  όρους και την πολιτική της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων εγγραφής ως μέλη του Συλλόγου Γυναικών με καρκίνο του Μαστού «Άλμα Ζωής».

1. Συλλογή κι Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Κατά την υποβολή των αιτήσεων για να γίνετε μέλη του συλλόγου Γυναικών με καρκίνο του Μαστού «Άλμα Ζωής», γίνεται συλλογή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και τα οποία ζητούνται για την εγγραφή σας ως μέλη. Για την περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού σας χαρακτήρα δίνετε κατά την εγγραφή σας την ελεύθερη συγκατάθεσή σας. Ειδικότερα, για την επεξεργασία των δεδομένων που αφορούν στην υγεία σας, αυτή διενεργείται στο πλαίσιο των νομίμων δραστηριοτήτων του Συλλόγου και αφορά αποκλειστικά τα μέλη αυτού.

2. Σκοπός Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Η συλλογή κι η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα γίνεται αποκλειστικά για την ενημέρωση και ενσωμάτωση σας  ως μέλη στις ενέργειες και διαδικασίες του Συλλόγου όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά και στο καταστατικό του συλλόγου μας.

3. Διαβίβαση Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Τα στοιχεία των μελών που εγγράφονται στον Σύλλογό μας δεν διαβιβάζονται σε οποιονδήποτε τρίτο, για κανένα λόγο. Κατ’ εξαίρεση δυνάμει των σχετικών διατάξεων του νόμου, σε περίπτωση που κάτι τέτοιο ζητηθεί, τα στοιχεία αυτά θα διαβιβαστούν τις αρμόδιες και μόνο αρχές. Κατά τα λοιπά, μόνο κατόπιν αιτήματος σας είναι δυνατόν τα στοιχεία σας να διαβιβαστούν σε τρίτους.

4. Διάρκεια Διατήρησης Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Τα προσωπικά δεδομένα σας ως μελών του Συλλόγου Γυναικών με καρκίνο του Μαστού  «Άλμα Ζωής» διατηρούνται μόνο για όσο χρονικό διάστημα συνεχίζετε να είστε μέλη του Συλλόγου αυτού.

Δικαιώματα Μελών

Ο πανελλήνιος Σύλλογος Γυναικών με καρκίνο του Μαστού «Άλμα Ζωής» διασφαλίζει τα δικαιώματα των μελών του όσον αφορά στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τους. Τα μέλη έχουν δικαίωμα να ζητήσουν :

 1. την πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τα αφορούν και ο Σύλλογος έχει στην κατοχή του κι επεξεργάζεται.
 2. την διόρθωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τα αφορούν, σε περίπτωση που αυτά είναι ανακριβή.
 3. την διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τα αφορούν.
 4. την διαθεσιμότητα και την φορητότητα των προσωπικών τους δεδομένων, δηλαδή την μεταφορά των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τα αφορά σε τρίτο καθώς και
 5. να σταματήσει ο Σύλλογος να επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τα αφορούν.
 6. Να ανακαλέσουν οποιαδήποτε στιγμή τη συγκατάθεσή τους για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τα αφορούν. Στην περίπτωση ανάκλησης της συγκατάθεσης τους θα πρέπει να διακοπεί η επεξεργασία τους από εμάς, με την νομιμότητα κάθε επεξεργασίας μέχρι την ανάκλησή της συγκατάθεσης.

Σε κάθε περίπτωση, εάν θεωρείτε ότι κάποιο δικαίωμά σας καταπατάται, έχετε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων μου, γνωρίζω ότι μπορώ να απευθύνομαι στον Πανελλήνιο Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο Μαστού “Άλμα Ζωής στο τηλέφωνο 210 4180006 και στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων , Γιάννη Καλαντζάκη που έχει οριστεί ως DPO από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο Μαστού “Άλμα Ζωής”.

 

Στοιχεία Επικοινωνίας Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων του Συλλόγου «Άλμα Ζωής» :

Ε: dpo@almazois.gr