Παράταση Καταβολής Επιδομάτων

Θα θέλαμε να ενημερώσουμε όσα μέλη μας λαμβάνουν από την Πρόνοια (που τώρα λειτουργεί στους Δήμους) επιδόματα βαριάς αναπηρίας που έχουν λήξει και βρίσκονται σε αναμονή να εξετασθούν και πάλι από ΚΕΠΑ καθώς έχουν πιθανότητες να πάρουν πάλι 67%.

Υπάρχει νόμος που παρατείνει την καταβολή των επιδομάτων για ένα εξάμηνο. Έτσι, θα πρέπει να πάτε άμεσα στην τοπική προνοιακή υπηρεσία του Δήμου, να κάνετε αίτηση με το αποδεικτικό από ΚΕΠΑ, γιατί η προθεσμία λήγει τέλος Απριλίου.