Κοινή διακήρυξη 21 Ευρωπαϊκών Οργανώσεων Ασθενών για την Υγεία και την Ισότητα

Η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου – ΕΛΛΟΚ, συμμετείχε στην υπογραφή κοινής διακήρυξης 21 Ευρωπαϊκών Οργανώσεων Ασθενών στην Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Πολιτικών Υγείας, απευθύνοντας κοινή πρόσκληση προς τους Ευρωπαϊκούς Θεσμούς και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών για την Υγεία και την Ισότητα.

Μεταξύ άλλων, η Διακήρυξη καλεί τους Ευρωπαϊκούς Θεσμούς και τα Κράτη Μέλη, να θέσουν την άρση των ανισοτήτων στην Υγεία ως βασική τους προτεραιότητα στην Υγεία. Να δώσουν μεγαλύτερη έμφαση στην ισότητα στην πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας, ως δείκτη όχι μόνο για την πορεία των συστημάτων υγείας, αλλά και ως κριτήριο του πόσο καλά συμπεριφέρονται τα κράτη μέλη απέναντι στους πολίτες τους.

Μπορείτε να βρείτε όλο το κείμενο της Διακήρυξης: http://www.health-inequalities.eu/health-inequalities-statement/