• Ελληνική Εταιρία Ογκολόγων – Παθολόγων Ελλάδας
  www.hesmo.gr
 • Ελληνική Χειρουργική Εταιρία Μαστού
  www.exem2000.gr
 • Ελληνική Εταιρία Μαστολογίας
  www.mastologia.gr
 • Ελληνική Εταιρία Παρηγορητικής & Συμπτωματικής Φροντίδας Καρκινοπαθών
  www.grpalliative.gr