2017
Ο ισολογισμός του Πανελληνίου Συλλόγου Γυναικών με Kαρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής» για το έτος 2017, βρίσκεται στην Εφημερίδα της κυβερνήσεως:
Αριθμός φύλλου 988 /7 Νοέμβριου 2018, Τευχος ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ.

2018
Ο Ισολογισμός του Πανελληνίου Συλλόγου Γυναικών με Kαρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής» για το έτος 2018, βρίσκεται στην Εφημερίδα της κυβερνήσεως:
Αρ. Φύλλου 211 / 18 Απριλίου 2019, Τεύχος ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ.

2019
Ο Ισολογισμός του Πανελληνίου Συλλόγου Γυναικών με Kαρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής» για το έτος 2019, βρίσκεται στην Εφημερίδα της κυβερνήσεως:
Αρ. Φύλλου 129 / 7 Αυγούστου 2020. Τεύχος ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ.

2020
Ο Ισολογισμός του Πανελληνίου Συλλόγου Γυναικών με Kαρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής» για το έτος 2020, βρίσκεται στην Εφημερίδα της κυβερνήσεως:
Αρ. Φύλλου 144/ 19 Οκτωβρίου 2021. Τεύχος ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ.

2021
Ο Ισολογισμός του Πανελληνίου Συλλόγου Γυναικών με Kαρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής» για το έτος 2020, βρίσκεται στην Εφημερίδα της κυβερνήσεως:
Αρ. Φύλλου 106 / 7 Ιουλίου 2022. Τεύχος ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ.

2022
Ο Ισολογισμός του Πανελληνίου Συλλόγου Γυναικών με Kαρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής» για το έτος 2020, βρίσκεται στην Εφημερίδα της κυβερνήσεως:
Αρ. Φύλλου 116 / 30 Αυγούστου 2023. Τεύχος ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ.