Η Σύσταση του 1ου Δ.Σ. της ΕΛΛ.Ο.Κ.

H σύνθεση του 1ου Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου, όπως αυτό προέκυψε, μετά από την εκλογική διαδικασία που έλαβε χώρα στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της 5ης Φεβρουαρίου 2017 στην Αθήνα και το οποίο με ομόφωνη απόφαση συγκροτήθηκε σε σώμα είναι η εξής:

  • Πρόεδρος : Καίτη Αποστολίδου
  • Αντιπρόεδρος : Ελένη Ντελιοπούλου
  • Γραμματέας : Γιώργος Καπετανάκης
  • Ταμίας : Παρασκευή Μιχαλοπούλου
  • Μέλος : Ζωή Γραμματόγλου
  • Μέλος : Μαρία Θεοδωρίδου
  • Μέλος : Ιωάννα Καραβάνα