Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της ΕΛΛΟΚ

Η 1η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της ΕΛΛΟΚ προγραμματίστηκε για τις 5 Φεβρουαρίου 2017 στην Αθήνα. Κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, η ΕΛΛ.Ο.Κ θα κληθεί να εκλέξει το 1ο Διοικητικό Συμβούλιο.