Ενημερωτικό Δελτίο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου (Μάρτιος - Απρίλιος 2023)

Η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου υποδέχθηκε την άνοιξη συνεχίζοντας το έργο της, γύρω από τους βασικούς άξονες που έχει θέσει για το 2023.

Επενδύουμε, όπως πάντα, στην ενημέρωση και την εκπαίδευση των ασθενών και των συλλόγων ασθενών, η ενδυνάμωση των οποίων αποτελεί κεντρικό στόχο της ΕΛΛΟΚ, και παράλληλα διεκδικούμε την εφαρμογή των δικαιωμάτων των ασθενών με καρκίνο στην πράξη. Επεκτείνουμε τις συνεργασίες μας, τόσο με την πολιτεία, όσο και με τους εμπλεκόμενους φορείς, με στόχο τη βελτίωση της ογκολογικής περίθαλψης και φροντίδας, εστιάζοντας στο ότι αυτή μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την ενεργή συμμετοχή των εκπροσώπων των ασθενών με καρκίνο.

Στο πλαίσιο αυτό, το τελευταίο διάστημα δώσαμε έμφαση στην επικοινωνία με τους αρμόδιους φορείς, κάνοντας γνωστές τις θέσεις μας, μέσα από πολυάριθμες συναντήσεις εργασίας. Η ΕΛΛΟΚ στο εξής εκπροσωπείται σε δύο πολύ σημαντικές για τους ασθενείς με καρκίνο Ομάδες Εργασίας και μία Επιτροπή του Υπουργείου Υγείας. Η πρώτη αφορά την ομάδα εργασίας με αντικείμενο τη δημιουργία Εθνικού Μητρώου Νεοπλασιών, ενώ η δεύτερη την ανάπτυξη των Κλινικών Μελετών και της Βιοϊατρικής Έρευνας στη Χώρα. Επιπλέον η ΕΛΛΟΚ συμμετέχει και στην Επιτροπή Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας.

Είμαστε έτοιμοι αμέσως μετά τις επικείμενες εθνικές εκλογές να συνεχίσουμε τις προσπάθειες ώστε η αντιμετώπιση του καρκίνου να βρίσκεται ανάμεσα στις προτεραιότητες της πολιτείας, με στόχο τον σχεδιασμό και την εφαρμογή ενός Εθνικού Σχεδίου Δράσης κατά του Καρκίνου.

Καλή ανάγνωση!

Γιώργος Καπετανάκης
Πρόεδρος ΕΛΛΟΚ

Διαβάστε εδώ το ενημερωτικό δελτίο της ΕΛΛΟΚ