ΕΛΛ.Ο.Κ.: ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΥΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΟ

Οι καρκίνοι που πλήττουν το ουρογεννητικό σύστημα, όπως ο καρκίνος της ουροδόχου κύστης και των νεφρών έχουν μικρή αναγνωρισιμότητα, παρόλο που καρκίνος της ουροδόχου κύστης είναι η 4η αιτία εμφάνισης καρκίνου στη χώρα μας σύμφωνα με δεδομένα του IARC-International Agency for Research in Cancer.

Αντίστοιχα ο καρκίνος των νεφρών έχει μικρή συχνότητα εμφάνισης, αλλά παρά την προόδο στην αντιμετώπισή του, εξακολουθεί να παρουσιάζει μεγάλη θνησιμότητα. Σύμφωνα με δεδομένα του IARC το 2012, διαγνώσθηκαν στη χώρα μας 1.094 περιστατικά και απεβίωσαν 604.

Η ΕΛΛ.Ο.Κ. επιθυμεί να συμβάλλει στην ενημέρωση του κοινού, των ασθενών και των οικείων τους για τους καρκίνους του ουρογεννητικού συστήματος. Θέλουμε πρώτα να γνωρίσουμε και να μιλήσουμε με τους ασθενείς με καρκίνο της ουροδόχου κύστης και καρκίνο των νεφρών, προκειμένου να μπορέσουμε να αναδείξουμε τα προβλήματα και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η συγκεκριμένη κατηγορία ασθενών.

Η ΕΛΛ.Ο.Κ. θέλει να δημιουργήσει μια Ομάδα Εργασίας Ασθενών με Καρκίνο του Ουρογεννητικού Συστήματος, δηλ. ασθενών με καρκίνο της ουροδόχου κύστης και νεφρών, ώστε να είμαστε σε θέση να αντιπροσωπεύσουμε καλίτερα τα θέματα που τους απασχολούν, αλλά και να συμβάλλουν στις δράσεις που προτίθεται να αναλάβει η ΕΛΛ.Ο.Κ.
Όλα τα μέλη της ΕΛΛ.Ο.Κ. και όλοι οι ασθενείς, καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή στην Ομάδα Εργασίας για τον καρκίνου Ουρογεννητικού συστήματος, (καρκίνο της ουροδόχου κύστης και νεφρών), μέχρι το 20 Μαίου 2017.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν μέσω e-mail στο info@ellok.org δηλώνοντας:

  • το ονοματεπώνυμο τους
  • το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή και το λόγο για τον οποίο θέλουν να συμμετάσχουν
  • Το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας του συλλόγου τους, αν είναι μέλος συλλόγου ασθενών
  • Θα λάβουν ένα e-mail επιβεβαίωσης αμέσως μετά, ότι η αίτησή τους έχει υποβληθεί.

Ο βασικός στόχος για τη δημιουργία της Ομάδας Εργασίας για τον Καρκίνο του Ουρογεννητικού Συστήματος (καρκίνος της ουροδόχου κύστης και νεφρών), είναι να δώσει στα μέλη της ΕΛΛ.Ο.Κ., που ενδιαφέρονται για τον καρκίνο του ουρογεννητικού συστήματος, τη δυνατότητα άμεσα να συμβάλλουν και να συνεργαστούν μέσα από μια Ομάδα Εργασίας.

Η ΕΛΛ.Ο.Κ θέλει η Ομάδα Εργασίας να αποτελέσει ένα πρακτικό και αποτελεσματικό μέσο επικοινωνίας, ανταλλαγής απόψεων, και κυρίως προτάσεων αντίδρασης στις προκλήσεις που σχετίζονται με τις πολιτικές για τον καρκίνο και ιδιαίτερα τον καρκίνο του ουρογεννητικού συστήματος.