Έρευνα για τη στάση των ασθενών με καρκίνο / επιβιωσάντων στην πανδημία COVID-19 και τη θεραπεία τους

Η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου ανταποκρινόμενη στα δεδομένα που προέκυψαν μετά την πανδημία κορονοϊού, διεξάγει μία έρευνα η οποία αφορά τους ογκολογικούς ασθενείς, τους φροντιστές και τους οικείους τους, προκειμένου να αναδείξει την εικόνα που συνάντησαν οι ασθενείς με καρκίνο κατά την επαφή τους με τις δημόσιες και ιδιωτικές δομές υγείας της χώρας μας κατά τη διάρκεια της πανδημίας και τον πρώτο καιρό μετά τη λήξη της (το χρονικό διάστημα από 1 Μαρτίου 2020 έως και 31 Μαΐου 2020).

Tα αποτελέσματα της έρευνας θα αποτελέσουν τον πλέον τεκμηριωμένο οδηγό για ουσιαστικές προτάσεις προς την πολιτεία και όλους τους εμπλεκόμενους στην ογκολογική περίθαλψη φορείς της χώρας μας, καθώς θα αποδώσουν με ρεαλισμό και ευθύτητα την πραγματικότητα που βίωσαν οι ασθενείς με καρκίνο στη χώρα μας κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Επιπλέον, στόχος να διεξαχθούν στο μέλλον και σε ορίζοντα διετίας και επόμενα στάδια της έρευνας, ώστε να καταστεί δυνατή η παρακολούθηση στην πράξη του βαθμού ικανοποίησης των αιτημάτων μας και να υπάρχει συνεχής καταγραφή της
προόδου των θεμάτων, τα οποία θα προκύψουν από το πρώτο στάδιο.

Η έρευνα απαιτεί μόνο 10 - 15 λεπτά. Σε πολλές ερωτήσεις υπάρχει πεδίο για ελεύθερες απαντήσεις και σχόλια.

Η άποψή σας έχει βαρύτητα και οι απαντήσεις και τα σχόλια σας που θα βοηθήσουν να κατανοήσουμε καλύτερα τις ανάγκες και τα προβλήματα που αντιμετωπίσατε.

Μπορείτε να λάβετε μέρος εδώ: https://bit.ly/2YnAEQV