Έγκριση Απόδοσης Δαπάνης Oncotype DX

Θα θέλαμε να σας ενημερωσούμε, ότι με την απόφαση με αριθμ.41//155/16-1-2014 του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, ο ΕΟΠΥΥ εγκρίνει την απόδοση δαπάνης για το τεστ "Oncotype DX" σε γυναίκες με καρκίνο μαστού που έγινε μεταξύ 23/4/2013 έως και 10/9/2013, την περίοδο δηλαδή που είχε ανακληθεί η απόζημίωσή του από τον ΕΟΠΥΥ.

Διαβάστε την απόφαση του ΕΟΠΥΥ ONCOTYPE DX 04-03-2014