Παροχή χρηματοδότησης για τη διεξαγωγή έρευνας στον  τομέα της ψυχο-ογκολογίας (με εξειδίκευση στον καρκίνο του μαστού) στην Ελλάδα

Η μελέτη της ψυχικής – συναισθηματικής επιβάρυνσης του καρκίνου και οι τρόποι βελτίωσης της ποιότητας ζωής των ασθενών αποτελεί ένα πεδίο εξαιρετικής σημασίας, μιας και ένα ποσοστό των ασθενών, που μπορεί να αγγίξει και το 70%, αντιμετωπίζει σοβαρές συναισθηματικές δυσκολίες και δυσκολίες προσαρμογής μετά τη διάγνωση του καρκίνου.
Για τον λόγο αυτό, το «Άλμα Ζωής» αναγνωρίζοντας τη σημασία της έρευνας στην ψυχο-ογκολογία, με εξειδίκευση στον καρκίνο του μαστού, θα χρηματοδοτήσει για το ακαδημαϊκό έτος 2018 -2019, δύο διδακτορικές διατριβές που διεξάγονται ή που θα λάβουν έγκριση μέχρι 31/5/2018 στην Ελλάδα και αφορούν σε πρωτοποριακές μελέτες στον τομέα της ψυχο-ογκολογίας και συγκεκριμένα του καρκίνου του μαστού, σε μια από τις εξής θεματικές ενότητες:

 • Η συναισθηματική επιβάρυνση (distress) των ασθενών με καρκίνο του μαστού στην Ελλάδα
 • Οι ανάγκες των ασθενών με μεταστατικό καρκίνο του μαστού και τρόποι βελτίωσης της ποιότητας ζωής τους.

Το πρόγραμμα διενεργείται σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα  και ερευνητικά κέντρα στην  Ελλάδα και θα διαρκέσει όσο διαρκέσουν οι εκπονήσεις των διδακτορικών διατριβών.
Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από τα καθαρά έσοδα του Συμβολικού Αγώνα Δρόμου και Περιπάτου Greece Race for the Cure®.

Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Δηλώσεις συμμετοχής μπορούν να υποβάλλουν οι υποψήφιοι Διδάκτορες σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας, με πεδίο έρευνας  την ψυχο-ογκολογία.

Προθεσμία Δηλώσεων Συμμετοχής

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να αποστείλουν στον Πανελλήνιο Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής» την αίτηση συμμετοχής, με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στην διεύθυνση breastca@otenet.gr, μέχρι 31/5/2018.

Επιτροπή Αξιολόγησης

Οι αιτήσεις αξιολογούνται από επταμελή επιτροπή, η οποία απαρτίζεται από εξέχοντες επιστήμονες στον τομέα της υγείας.

 • Κυριόπουλος Γιάννης
  Ομότιμος Καθηγητής Οικονομικών της Υγείας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας
 • Μπουκοβίνας Ιωάννης
  MD, PhD, PharmaD, Παθολόγος – Ογκολόγος, Επιστημονικός Υπεύθυνος Ογκολογικής Μονάδος Βιοκλινικής Θεσσαλονίκης
 • Γαζούλη Μαρία
  Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μοριακής Βιολογίας, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ
 • Καρβέλη Σπυριδούλα
  Ψυχολόγος Υγείας, MSc, Επιστημονική Συνεργάτης της Ά Ψυχιατρικής Κλινικής, Αιγινήτειο Νοσοκομείο
 • Καρκανιάς Αθανάσιος
  Ψυχίατρος- Ψυχοθεραπευτής. Διευθυντής ΕΣΥ στο ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ’ Υπεύθυνος Διασυνδετικής Ψυχιατρικής και του τμήματος Ψυχοογκολογίας. Πρόεδρος του κλάδου Ψυχο- ογκολογίας της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας [ΕΨΕ]. Αντιπρόεδρος του κλάδου Διασυνδετικής της ΕΨΕ
 • Γαβριηλίδου Κλεοπάτρα
  Πρόεδρος ΔΣ Πανελληνίου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής»
 • Μήτση Χριστιάνα
  Ψυχολόγος, MSc, Υπεύθυνη Επιστημονικών Προγραμμάτων Πανελληνίου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής»

Κανονισμός - Αίτηση Συμμετοχής - Προκήρυξη

Με την κατάθεση της αίτησης οι υποψήφιοι αποδέχονται τον Κανονισμό του Προγράμματος.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Παροχή χρηματοδότησης για τη διεξαγωγή έρευνας στον τομέα της ψυχο-ογκολογίας (με εξειδίκευση στον καρκίνο του μαστού) στην Ελλάδα

 

Τίτλος Προγράμματος

Παροχή χρηματοδότησης για τη διεξαγωγή έρευνας στον τομέα της ψυχο-ογκολογίας (με εξειδίκευση στον καρκίνο του μαστού) στην Ελλάδα

Στόχος προγράμματος – Αναγκαιότητα Υλοποίησης

Η μελέτη της ψυχικής-συναισθηματικής επιβάρυνσης του καρκίνου και οι τρόποι βελτίωσης της ποιότητας ζωής των ασθενών αποτελεί ένα πεδίο εξαιρετικής σημασίας μιας και ένα ποσοστό των ασθενών, που μπορεί να αγγίξει και το 70%, αντιμετωπίζει σοβαρές συναισθηματικές δυσκολίες και δυσκολίες προσαρμογής μετά τη διάγνωση του καρκίνου.

Για το λόγο αυτό, το «Άλμα Ζωής» αναγνωρίζοντας τη σημασία της έρευνας στην ψυχο-ογκολογία, με εξειδίκευση στον καρκίνο του μαστού, θα χρηματοδοτήσει για το ακαδημαϊκό έτος 2018 -2019, 2 διδακτορικές διατριβές που διεξάγονται ή που θα λάβουν έγκριση μέχρι 31.5.2018 στην Ελλάδα και αφορούν σε πρωτοποριακές μελέτες στον τομέα της ψυχο-ογκολογίας και συγκεκριμένα του καρκίνου του μαστού, σε μια από τις εξής θεματικές ενότητες:

 • Η συναισθηματική επιβάρυνση (distress) των ασθενών με καρκίνο του μαστού στην Ελλάδα
 • Οι ανάγκες των ασθενών με μεταστατικό καρκίνο του μαστού και τρόποι βελτίωσης της ποιότητας ζωής τους

Το διαθέσιμο ποσό της χρηματοδότησης προκύπτει από τα καθαρά έσοδα των Συμβολικών Αγώνων Δρόμου και Περιπάτου Greece Race for the Cure 2016® – Greece Race for the Cure 2017®.

Συμμετέχοντες Προγράμματος – Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Υποψήφιοι Διδάκτορες σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας, με πεδίο έρευνας την ψυχο-ογκολογία.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

 • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
 • CV
 • Ερευνητικό πρωτόκολλο
 • Βεβαίωση έγκρισης του θέματος της διδακτορικής διατριβής από τη σχολή οποιουδήποτε ελληνικού πανεπιστημίου
 • Αντίγραφο πτυχίου Ελληνικού ή αλλοδαπού ΑΕΙ αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ
 • Τίτλος ειδικότητας (εφόσον υπάρχει)
 • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
 • Δυο (2) συστατικές επιστολές

Για τους ήδη υποψήφιους διδάκτορες που διενεργούν έρευνα:

 • Αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων (εάν υπάρχουν)
 • Εξαμηνιαία έκθεση προόδου (εάν υπάρχει)

Εάν δεν υπάρχει ακόμη εγγραφή ή αποδοχή:

Πληροφορίες από την ιστοσελίδα του διδακτορικού προγράμματος, που θα περιλαμβάνουν:

 • τον χρόνο έναρξης του προγράμματος σπουδών,
 • προϋποθέσεις αποδοχής για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής,
 • τη διάρκεια σπουδών (ελάχιστη/μέγιστη) σύμφωνα με τον κανονισμό σπουδών,
 • την ειδικότερη επιστημονική περιοχή στην οποία θα στοχεύει η διατριβή και το θέμα της,
 • αντίγραφο της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων (εάν έχει προκηρυχθεί συγκεκριμένο διδακτορικό πρόγραμμα από την οικεία σχολή).

Διάρκεια Προγράμματος

Το πρόγραμμα θα διαρκέσει όσο διαρκέσουν οι εκπονήσεις των διδακτορικών διατριβών

Τόπος Διεξαγωγής Προγράμματος

Το πρόγραμμα διενεργείται σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα στην Ελλάδα

Μεθοδολογία Προγράμματος

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής» από τα καθαρά έσοδα του Αγώνα Greece Race for the Cure 2016 και 2017, θα χρηματοδοτήσει 2 ερευνητές που προάγουν την έρευνα στον τομέα της ψυχο-ογκολογίας στην Ελλάδα, με το ποσό των €4.000 για τον καθένα.

Στο πρόγραμμα, δίνεται η δυνατότητα σε διδακτορικούς φοιτητές που ασχολούνται με την έρευνα στον καρκίνο του μαστού και διεξάγουν μια μελέτη σε μία από τις δύο θεματικές ενότητες που έχουν οριστεί από την Επιτροπή Αξιολόγησης και που προάγει την επιστημονική καινοτομία, να κάνουν αίτηση για χρηματοδότηση από το «Άλμα Ζωής».

Για την υλοποίηση του προγράμματος έχει συσταθεί μια επταμελής επιτροπή, η οποία έχει ορίσει τα κριτήρια και την προκήρυξη για την κατάθεση των προτάσεων.

Η επταμελής επιτροπή θα ορίζεται από το ΔΣ του συλλόγου «Άλμα Ζωής» και θα είναι διετής.

Η επιτροπή αξιολόγησης απαρτίζεται από εξέχοντες επιστήμονες στο τομέα της υγείας

 • Κυριόπουλος Γιάννης,
  Ομότιμος Καθηγητής Οικονομικών της Υγείας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας
 • Μπουκοβίνας Ιωάννης,
  MD, PhD, PharmaD, Παθολόγος – Ογκολόγος, Επιστημονικός Υπεύθυνος Ογκολογικής Μονάδος Βιοκλινικής Θεσσαλονίκης
 • Γαζούλη Μαρία,
  Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μοριακής Βιολογίας, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ
 • Καρβέλη Σπυριδούλα,
  Ψυχολόγος Υγείας, MSc, Επιστημονική Συνεργάτης της Ά Ψυχιατρικής Κλινικής, Αιγινήτειο Νοσοκομείο
 • Καρκανιάς Αθανάσιος,
  Ψυχίατρος- Ψυχοθεραπευτής. Διευθυντής ΕΣΥ στο ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ’ Υπεύθυνος Διασυνδετικής Ψυχιατρικής και του τμήματος Ψυχοογκολογίας. Πρόεδρος του κλάδου Ψυχο- ογκολογίας της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας [ΕΨΕ]. Αντιπρόεδρος του κλάδου Διασυνδετικής της ΕΨΕ
 • Γαβριηλίδου Κλεοπάτρα, 
  Πρόεδρος ΔΣ Πανελληνίου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής»
 • Μήτση Χριστιάνα, 
  Ψυχολόγος, MSc, Υπεύθυνη Επιστημονικών Προγραμμάτων Πανελληνίου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής»

Για τη διαφάνεια της διαδικασίας, τα μέλη της επιστημονικής επιτροπής δε θα πρέπει να είναι επιβλέποντες καθηγητές σε διδακτορικές μελέτες με θέματα που αφορούν στον καρκίνο του μαστού. Από το «Άλμα Ζωής», μέλη της επιτροπής θα πρέπει να είναι ένα μέλος του ΔΣ κι η υπεύθυνη των επιστημονικών προγραμμάτων του Συλλόγου.

Βήματα Υλοποίησης:

 1. Ο σύλλογος επιλέγει τα μέλη της επιτροπής αξιολόγησης των αιτήσεων. Η επιτροπή πρέπει να αποτελείται από μονό αριθμό (7) με απαραίτητη συμμετοχή εκπροσώπων από το «Άλμα Ζωής»
 2. Η επιτροπή θα ορίσει τα κριτήρια με βάση τα οποία θα ανακοινωθεί η προκήρυξη
 3. Η επιτροπή θα συμμετέχει στη δημιουργία/συγγραφή των:
  α) Προκήρυξη
  β) Αίτηση συμμετοχής
  γ) Ενημερωτικό έντυπο απαραίτητων δικαιολογητικών
 4. Μετά την έκδοση της προκήρυξης θα δοθούν 4 (τέσσερις) μήνες περιθώριο για την κατάθεση των αιτήσεων από τους υποψήφιους.
 5. Μόλις παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία, θα εξεταστούν όλες οι αιτήσεις, κατ’ αρχάς για την ορθότητα των δικαιολογητικών και στη συνέχεια η επιτροπή θα συνεδριάσει για την τελική επιλογή των δύο διδακτορικών φοιτητών. Η επιτροπή αξιολόγησης θα κρίνει τις υποψηφιότητες με τήρηση των αρχών διαφάνειας περιγράφοντας τα κριτήρια στα οποία βασίστηκε η αξιολόγηση και η τελική επιλογή.
  Σε περίπτωση που οι υποψηφιότητες που κατατεθούν, δε θεωρηθούν αρκετά ισχυρές για την απονομή χρηματοδότησης, θα δοθεί παράταση υποβολής αιτήσεων. Στην περίπτωση που και μετά το τέλος της παράτασης, δεν κατατεθεί υποψηφιότητα που θα κριθεί κατάλληλη για χρηματοδότηση, το ποσό θα διατεθεί σε έτερο πρόγραμμα του Συλλόγου «Άλμα Ζωής» για τη στήριξη ασθενών με καρκίνο του μαστού.
  Η κοινοποίηση των αποτελεσμάτων της προκήρυξης γίνεται μέσω των μέσων επικοινωνίας με το «Άλμα Ζωής», είτε με όποιο άλλο τρόπο αποφασίσει η ειδική επιτροπή με έγκριση του Δ.Σ.
  Υποψήφιος του οποίου η αίτηση δεν προκρίθηκε, μπορεί να υποβάλει εκ νέου αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, εφ’ όσον το επιθυμεί και πληροί τις προϋποθέσεις της νέας προκήρυξης.
 6. Οι βραβευθέντες θα ανακοινωθούν στο site του Συλλόγου (www.almazois.gr ) και θα ενημερωθούν γραπτώς. Επιπλέον, θα αναπτυχθεί μια προωθητική ενέργεια με σχόλια των νικητών (testimonials).
 7. Οι βραβευθέντες θα αναφέρουν σε οποιαδήποτε επιστημονική δημοσίευση στο πεδίο των ευχαριστιών (acknowledgements) την οικονομική χρηματοδότηση του Πανελληνίου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής».
 8. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από το «Άλμα Ζωής» κατά το δοκούν
 9. Στην περίπτωση μη κατάθεσης προόδου ή διακοπής της έρευνας η χρηματοδότηση θα διακόπτεται.

  Η χρηματοδότηση θα καταβληθεί σε τέσσερις (4) ισόποσες δόσεις: Η 1η σε διάστημα ενός μήνα από την έγκριση της πρότασης και οι 3 επόμενες σε διάστημα ενός μήνα μετά την κατάθεση των ετήσιων εκθέσεων προόδου.
  Στην περίπτωση που η διδακτορική διατριβή έχει ήδη ξεκινήσει, η χρηματοδότηση θα δοθεί ανάλογα με την φάση που βρίσκεται η εκπόνηση της έρευνας.
   
   

Μπορείτε να κατεβάσετε από εδώ την αίτηση συμμετοχής 

alma-zois-funding-psycho-oncology-research-petition

Προκήρυξη του Προγράμματος «Παροχή χρηματοδότησης για τη διεξαγωγή έρευνας στον τομέα της ψυχο-ογκολογίας (με εξειδίκευση στον καρκίνο του μαστού) στην Ελλάδα» : 

https://www.almazois.gr/wp-content/uploads/2018/01/prokirixi-xrimatodotisis-ereunas-psycho-ogkologias-gia-karkino-mastou-stin-ellada-1.pdf