Το ταξίδι των ασθενών με καρκίνο του μαστού στην Ελλάδα: 10 χρόνια μετά

Post's featured image

Έρευνα: Το ταξίδι των ασθενών με καρκίνο του μαστού στην Ελλάδα - 10 χρόνια μετά

 

Σας ευχαριστούμε πολύ για το ενδιαφέρον! Η συλλογή απαντήσεων για την έρευνα «Το ταξίδι των ασθενών με καρκίνο του μαστού στην Ελλάδα – 10 χρόνια μετά» έχει ολοκληρωθεί. 

Η ανταπόκρισή σας ήταν καθοριστική για την επιτυχία της έρευνας 
και για την αποτύπωση του ταξιδιού των ασθενών με καρκίνο μαστού στην Ελλάδα.

Αν έχεις νοσήσει από καρκίνο μαστού πάρε μέρος στην έρευνα μας και μοιράσου τη δική σου εμπειρία, βοηθώντας την προσπάθειά μας για βελτίωση της φροντίδας των ασθενών.

Πληροφορίες για την ερευνητική μελέτη

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής» και το Εργαστήριο Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας (LabHTA) του Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής σας προσκαλούν να συμμετάσχετε στην έρευνα με τίτλο:

«Το ταξίδι των ασθενών με καρκίνο του μαστού στην Ελλάδα: 10 χρόνια μετά»

H συγκεκριμένη μελέτη έρχεται σε συνέχεια αντίστοιχης έρευνας που πραγματοποιήθηκε το 2014 και ανέδειξε σημαντικές πτυχές του φορτίου της νόσου στην Ελλάδα όπως η συναισθηματική επιβάρυνση και τη φύση των εμποδίων στην έγκαιρη διάγνωση και στην πρόσβαση των ασθενών σε φροντίδα υγείας. Η έρευνα κατέληξε στη διατύπωση συγκεκριμένων προτάσεων πολιτικής, με σκοπό τη βελτίωση του «ταξιδιού» των γυναικών με καρκίνο του μαστού.
Δέκα χρόνια μετά, θα θέλαμε τη συμβολή κάθε γυναίκας άνω των 18 ετών που έχει νοσήσει από καρκίνο του μαστού από 1/1/2019 έως 30/6/2023 και τόσο η διάγνωση όσο και οι θεραπείες της έχουν γίνει στην Ελλάδα.
Η συμμετοχή σας είναι σημαντική, για να μπορέσουμε να μελετήσουμε το «ταξίδι» της ασθενούς στην παρούσα φάση, να εντοπίσουμε διαφορές, βελτιώσεις ή προβλήματα σε σχέση με τις συνθήκες πρόσβασης των ασθενών στις υπηρεσίες υγείας στην Ελλάδα πριν δέκα χρόνια και να αξιοποιήσουμε τα αποτελέσματα προς όφελος κάθε ασθενούς με καρκίνο του μαστού στη χώρα μας.
Η έρευνα πραγματοποιείται με την ευγενική χορηγία της AstraZeneca και έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Για τον λόγο αυτό

Αν έχεις διαγνωστεί με καρκίνο του μαστού το διάστημα 1/1/2019 έως 30/6/2023 σε χρειαζόμαστε.

Συμπλήρωσε ανώνυμα το ερωτηματολόγιο που αντιστοιχεί στη δική σου εμπειρία ακολουθώντας ένα από τα παρακάτω link και βοήθησέ μας να αποτυπώσουμε το ταξίδι των γυναικών με καρκίνο του μαστού στην Ελλάδα σήμερα.

Αν είχες διάγνωση καρκίνου του μαστού, χωρίς μεταστάσεις, 

συμπλήρωσε το ερωτηματολόγιο αυτό:

Αν είχες αρχική διάγνωση μεταστατικού καρκίνου ή μετά την 1/1/2019 εμφανίστηκε υποτροπή ή μετάσταση,

συμπλήρωσε το ερωτηματολόγιο αυτό: