Συμμετέχουμε στο 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ασθενών στις 7-8/11!

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού "Αλμα Ζωής" συμμετέχει ενεργά στην πραγματοποίηση του 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ασθενών.

Το συνέδριο

Η οικονομική κρίση θα μπορούσε να είναι μια καλή ευκαιρία για να επανεξετασθεί και ενδεχομένως να εκσυγχρονισθεί το ήδη γηρασμένο Ελληνικό σύστημα δημόσιας υγειονομικής περίθαλψης. Ωστόσο δεν συνέβη, αν και ένας μεγάλος αριθμός συμβόλων, Ελλήνων και ξένων, προσελήφθη από το Υπουργείο Υγείας, κατά τη διάρκεια των τελευταίων έξι ετών, προκειμένου να υποστηρίξουν την κυβέρνηση στη μείωση της δημόσιας δαπάνης για φάρμακα και για την υγειονομική περίθαλψη γενικά, και ταυτόχρονα να συμβάλλουν στη "μεταρρύθμιση" του δημόσιου συστήματος υγειονομικής περίθαλψης.
Μέχρι στιγμής, φαίνεται ότι η ανάπτθξη ενός Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου για τη Δημόσια Υγεία δεν ήταν στις προτεραιότητες του Υπουργείου Υγείας καθώς αποδεικνύεται από τα συχνά αντιφατικά και αποσπασματικά μέτρα που έχουν ληφθεί μέχρι και σήμερα για τη μείωση των δημόσιων δαπανών για την υγεία. Βέβαια, τα μέτρα αυτά πράγματα μείωσαν τις δημόσιες δαπάνες για την υγειονομική περίθαλψη με τη σταδιακή μεταφορά σημαντικού μέρους του κόστους της υγειονομικής περίθαλψης, απευθείας στους καταναλωτές και τον περιορισμό της πρόσβασης σε δωρεάν δημόσιες υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης.
Η αποτυχία ανανέωσης ή "μεταρρύθμισης" του δημοσίου συστήματος υγείας αντανακλά την έλλειψη οράματος για τη δημόσια υγειονομική περίθαλψη που η χώρα και οι πολίτες της χρειάζονται. Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν υπήρξε προηγούμενη δημόσια διαβούλευση για τα μέτρα που ελήφθησαν και τη συναίνεση μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων του τομέα της υγείας για το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης που χρειάζεται η χώρα, για τα χαρακτηριστικά και τα βασικά του στοιχεία. Οι ασθενείς, ο βασικός εταίρος και η "λιγότερο χρησιμοποιούμενος πόρος στον τομέα της υγείας", αγνοήθηκαν και η εκ των προτέρων συμμόρφωση τους με τα μέτρα λιτότητας που λαμβάνονται θεωρήθηκε δεδομένη.
Μερικά από τα μέτρα που λαμβάνονται είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, π.χ. η εφαρμογή της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, η αναθεώρηση των δημοσίων σντάξεων και πρόσφατα η απόφαση για την παροχή πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας για ανασφάλιστους  πολίτες. Τα μέτρα αυτά όμως δεν προσφέρουν πραγματικές λύσεις στα προβλήματα που εξετάζονται, αλλά μόνο μερική ανακούφιση μέσω περίπλοκης γραφειοκρατείας. Στην πραγματικότητα, η λύση αναβάλλεται για αργότερα π.χ η εφαρμογή ηλεκτρονικής συνταγογράφησης που συχνά παρουσιάζει προβλήματα, η έλληψη ηλεκτρονικού αρχείου ασθενών με το οποίο οφείλει να συνδέεται η ηλεκτρονική συνταγογράφηση και τα παραπεμπτικά για διαγνωστικές εξετάσεις, ο τοίχος γραφειοκρατείας για την παροχή υγειονομικής ΄περίθαλψης στοςυ ανασφάλιστους  και παροχών κοινωνικής πρόνοιας, η ανα μήνα πρόσβαση σε "ακριβά" φάρμακα για σοβαρές ή /και χρόνιες παθήσεις σε λίγα μόνον φαρμακεία του ΕΟΠΠΥ και δημοσίων νοσοκομείων μετά την κατάθεση μιας στοίβας δικαιολογητικών από διάφορες αρχές.
Οι ασθενείς σοβαρών χρονίων και σπανίων παθήσεων έχουν συνειδητοποιήσει ότι κάθε επαφή με το δημόσιο σύστημα υγείας είναι μια εν δυνάμει περιπέτεια. Σήμερα, μόνο πολύ υπομονετικοί και έμπειροι ασθενείς μπορούν να κινηθούν μέσα στο κατακερματισμένο και αργό σύστημα δημόσιας υγειονομικής περίθαλψης. Πριν φθάσει ο ασθενής στο γιατρό ή σε ένα νοσοκομείο, θα πρέπει να ξεπεραστούν μια σειρά εμπόδια: να επιτύχει να εντοπίσει γιατρό του ΕΟΠΠΥ, αν τον βρει να επιτύχει να βρει σύντομα ραντεβού για εξέταση, θεραπεία, χειρουργική επέμβαση ή διαγνωστικές εξετάσεις, όταν φθάσει στο νοσοκομείο να είναι τυχερός να υπάρχουν αρκετές νοσηλεύτριες για να αναλάβει τη φροντίδα των ασθενών, επάρκεια σε νοσοκομειακά και υλικά χειρουργείου, ότι υπάρχουν ακόμη πόροι για υπηρεσίες καθαριότητας.
Την ίδια στιγμή, οι ασθενείς χρονίων και σπάνιων παθήσεων ζουν ένα καθημερινό εφιάλτη: πώς να ανταπεξέλθουν στα προβλήματα της υγείας τους και στα έξοδα της και στο σημαντικά μειωμένο ή ανύπαρκτο εισόδημά τους. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι μισθοί και οι συντάξεις έχουν περικοπεί κατά 35% ή περισσότερο. Η ανεργία και η υπερφορολόγιση έχουν δημιουργήσει μια νέα κατηγορία των "νεόπτωχων", με πολλά Ελληνικά νοικοκυριά με εισόδημα κάτω από το όριο της φτώχειας, το οποίο καθορίζεται για το 2013 σε μόλις 5.25,77 ευρώ / έτος. Υπό αυτές τις συνθήκες, η διάγνωση μιας σοβαρής χρόνιας ή σπάνιας ασθένειας δεν είναι μόνο ένα οικογενειακό δράμα, αλλά αποτελεί την αφετηρία της οικονομικής κατάρρευσης των οικογενειών με μεσαία/χαμηλά εισοδήματα.

Στόχοι Συνεδρίου

- Η ανάδειξη των κοινών προβλημάτων και προτάσεις για την επίλυσή τους.
- Η διεκδίκηση ενός αποτελεσματικότερου και δικαιότερου συστήματος υγείας από τους αρμόδιους φορείς και την Πολιτεία.
- Η θεσμοθέτηση της συμμετοχής των χρηστών υπηρεσιών υγείας στο σχεδιασμό και την υλοποίηση πολιτικών για την υγεία.

Σας περιμένουμε, στις 7 και 8 Νοεμβρίου 2014, στο Ξενοδοχείο Divani Caravel Hotel (Βασιλέως Αλεξάνδρου 2, Αθήνα).