Ολομέλεια Εθελοντριών "'Αλμα Ζωής"

Ολομέλεια Εθελοντριών

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η Ολομέλεια Εθελοντριών του Συλλόγου "Άλμα Ζωής" την Πέμπτη 21/6 στη ΛΑΕΔ.

Οι εθελόντριες του Συλλόγου, γυναίκες με εμπειρία καρκίνου μαστού ολοκλήρωσαν την εκπαίδευσή τους στα πρότυπα του διεθνούς εθελοντικού προγράμματος Reach to Recovery που πραγματοποιείται από την κοινωνική λειτουργό του Συλλόγου, παρέλαβαν τις εθελοντικές τους ταυτότητες και στο εξής εντάσσονται στο εθελοντικό δυναμικό του Συλλόγου "Άλμα Ζωής", έτοιμες να παρέχουν συναισθηματική στήριξη και πρακτική βοήθεια σε γυναίκες με την ίδια εμπειρία σε Νοσοκομεία.