Μπορείτε να συμβάλλετε στην καλύτερη ενημέρωση των καρκινοπαθών για τη θρόμβωση;

Μία νέα έρευνα ξεκίνησε στην Ελλάδα.

Οι καρκινοπαθείς έχουν υψηλότερο κίνδυνο να αναπτύξουν θρόμβο- περίπτωση που είναι γνωστή σαν θρόμβωση συνδεόμενη με τον καρκίνο (CAT). Παρ'όλα αυτά παραμένει "πτωχό" σε σχετικές αναφορές,σπάνια συζητείται και πολλές φορές γίνεται λανθασμένη διάγνωση.

Η έρευνα της E.C.P.C συγκεντρώνει τις απαντήσεις των ασθενών, ώστε να γίνει κατανοητό κατά πόσο οι καρκινοπαθείς είναι ενήμεροι για τις θρομβώσεις και πότε και από πού μπορούν να ενημερωθούν. Τα αποτελέσματα θα συμπεριληφθούν στις συζητήσεις με τους θεσμικούς φορείς, προκειμένου να βελτιωθεί η ενημέρωση των καρκινοπαθών στα θέματα των θρομβώσεων ,έτσι ώστε οι κίνδυνοι και τα συμπτώματα να αντιμετωπίζονται καλύτερα.

Η έρευνα διεξάγεται από την E.C.P.C. (www.ecpc.org ) που είναι ο μεγαλύτερος συντονιστικός ευρωπαϊκός οργανισμός καρκινοπαθών, εκπροσωπόντας πάνω από 400 οργανισμούς καρκινοπαθών στην Ερώπη και όχι μόνον.
Για να συμπληρώσετε την έρευνα, πατήστε κλικ εδώ: http://ecpc.org/CATsurvey .