Η ΕΛΛ.Ο.Κ. σε συνέδριο μοριακής ιατρικής

Η Μοριακή Ιατρική από το Εργαστήριο στην Πράξη

Στις 27 και 28 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, η Επιστημονική Διημερίδα με τίτλο « Η Μοριακή Ιατρική από το Εργαστήριο στην Πράξη». Η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου εκπροσωπήθηκε από την αντιπρόεδρο της ΔΕ κα Ελένη Ντελιοπούλου, η οποία αναφέρθηκε στην ανάγκη που υπάρχει για έγκαιρη ενημέρωση των ασθενών για τις νέες θεραπείες και τις νέες μεθόδους αντιμετώπισης της νόσου και στις πηγές μέσα από τις οποίες μπορούν οι ασθενείς να έχουν πρόσβαση σε αυτές.