Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 28/11/15

Με πλήρη απαρτία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2015 η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση  στα Γραφεία του Συλλόγου.