Τίτλοι των layouts

Κάθε layout μπορεί να έχει προαιρετικά ένα τίτλο και έναν υπότιτλο. Ο τίτλος και ο υπότιτλος είναι από τα σταθερά στοιχεία ενός layout αλλά δεν είναι υποχρεωτικό να συμπληρωθούν. Ακολουθούν μερικά παραδείγματα layouts σε συνδυασμούς με και χωρίς τίτλο, ξεκινώντας από το απλούστερο layout χωρίς τίτλο και χωρίς υπότιτλο.

Idem fecisset Epicurus, si sententiam hanc, quae nunc Hieronymi est, coniunxisset cum Aristippi vetere sententia.
Idem fecisset Epicurus, si sententiam hanc, quae nunc Hieronymi est, coniunxisset cum Aristippi vetere sententia.
Idem fecisset Epicurus, si sententiam hanc, quae nunc Hieronymi est, coniunxisset cum Aristippi vetere sententia.
Idem fecisset Epicurus, si sententiam hanc, quae nunc Hieronymi est, coniunxisset cum Aristippi vetere sententia.